service 2
Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
իրավաբանական անձանց համար

 Ծառայություններ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար

«Ձեր իրավախորհրդատու» իրավաբանական կազմակերպությունը տրամադրում է ծառայությունների լայն ոլորտ տարբեր կազմակերպա-իրավական ձևի իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցներին:
Տարբեր իրավական հարցերով մասնագետների խորհրդատվություններից, ինչպես նաև տարբեր տեսակի գործարքներին (անշարժ գույքի, հողի, արժեթղթերի և այլնի հետ) աջակցելուց բացի, մենք ձեռնարկատերերին և կազմակերպություններին առաջարկում ենք իրավաբանական բաժանորդագրայի ծառայություն, Ձեր գործարարությանը բաժանորդային աջակցություն, այսինքը՝ սահմանված ամենամսյա վարձի դիմաց որոշակի իրավաբանական ծառայություններ: 
Հարկային իրավունքի ոլորտի փորձառու մասնագետ-պրակտիկները կմշակեն Ձեզ համար հարկադրման օպտիմիզացիայի նախագծեր, կլուծեն հարցեր` կապված ԱԱՀ-ի փոխհատուցման հետ, խորհուրդներ կտան ծագած հարցերի վերաբերյալ:
Մտավոր սեփականության իրավունքի հարցով մասնագետները կօգնեն գրանցել ապրանքային նշանները, լիցենզիոն պայմանագրերը և խորհուրդներ կտան հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանության հարցերի վերաբերյալ: 
Պետական գրանցման և լիցենզավորման գծով մասնագետները կարճ ժամանակահատվածում, կիրականացնեն իրավական փորձաքննություն և կպատրաստեն անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես նաև կիրականացնեն գրանցման, հաշվառման գործողությունները պետական մարմիններում (Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի պետական կադաստր, Իրավաբանական անձանց գրանցման պետական ռեգիստր և այլն):
Դատական վեճերի դեպքում մենք ցույց կտանք անհրաժեշտ իրավաբանական օգնություն գործի նյութերի փորձաքննության, ապացույցների հավաքագրման Վարչական դատարաններում, Ընդհանուր իրավասության դատարաններում, Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում:
Ստորև ներկայացված է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին ցուցաբերվող ծառայությունների մանրամասն նկարագիրը


1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

Իրավական և կազմակերպչական հարցերի վերաբերյալ բանավոր խորհրդատվություններ, որոնք առաջանում են իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների առևտրային գործունեության ընթացքում
• Մանրազննին իրավական փորձաքննություն պահանջող հարցերով, գրավոր եզրակացություն
• Մանրազննին իրավական փորձաքննություն պահանջող հարցերով, գրավոր եզրակացություն
• Իրավական փաստաթղթերի ցանկացած տեսակների մշակում


2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

Սա ձեռնարկատիրական գործընթացում առաջացող բոլոր իրավական հարցերով ձեռնարկության գործունեության իրավաբանական կոմպլեքսային ուղեկցում է
Իրավաբանական ծառայությունների կոմպլեքսը ներառում է.
• Ընթացիկ տնտեսական գործունեության հարցերով խորհրդատվություններ
• Դաշնագրերի, պայմանագրերի, նամակների, համաձայնագրերի, տեղային փաստաթղթերի մշակում
• Երրորդ կողմից ստացվող փաստաթղթերի հետազոտում և իրավական վերլուծություն, օրենսդրությանը և հաճախորդի շահերին դրա համապատասխանության ստուգում
• Պահանջա-հայցային աշխատանք (մինչդատական կարգով վեճերի լուծում, բողոքների, նամակների, հայցադիմումների, միջնորդագրերի կազմում, զուգահեռ խորհրդատվություններ)
• Ստեղծված բարդ իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ պրակտիկ խորհուրդներ: Դատական մարմիններ դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքում, կազմում և ներկայացում
• Գործարքների իրավական ուղեկցում
• Հաճախորդի աշխատողների համար խորհրդատվական իրավական սեմինարների անցկացում


3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր: Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա


• Արժեթղթեր տիրապետողների մատյանի վարում
• Արժեթղթերի պատասխանատու պահպանում
• Հաշվարկային գործողություններ արժեթղթերով
• Գործարքներ արժեթղթերով, անհրաժեշտ արձանագրությունների, մտադրությունների մասին համաձայնագրերի, պայմանագրերի պատրաստում
• Իրավաբանական անձանց կառավարման մարմինների` բաժնետերերի ժողովների և տնօրենների խորհրդի նիստերի, մասնակիցների ժողովների գործունեության իրավաբանական ուղեկցում
• Գործարքներ շահագրգռվածությամբ, խոշոր գործարքներ
• Գործարքի մասնակիցների և հետաքրքրված անձանց հետ բանակցությունների կազմակերպում և անցկացում
• Անդամի հեռացում ՍՊԸ-ից

4. Իրավական աուդիտ

• Իրավաբանական անձանց կորպորատիվ աուդիտ, հիմնադիր փաստաթղթերի ստուգում, արժեթղթերի հիման վրա կնքվող գործարքների ստուգում, կառավարման մարմինների ստեղծման ժամանակ, կարգին համապատասխան պահպանում
• Իրավական աուդիտ պայմանագրային աշխատանքի ժամանակ իրավական ստուգում (գործող և կնքվելիք պայմանագրերի)
• Կադրային, ներքին փաստաթղթավորման հաշիվների իրավական ստուգում

5. Իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռներեցների գրանցում

Ստեղծում
• ՍՊԸ-ի, ՓԲԸ-ի, ԲԲԸ-ի ստեղծում
• Օտարերկրյա ներդրումների մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց ստեղծում
• Ոչ առևտրային կազմակերպությունների ստեղծում
• Անահատ ձեռներեցի գրանցում

Փոփոխություններ
ՍՊԸ-ի, ԲԲԸ-ի, ՓԲԸ-ի հիմնադիր փաստաթղթերում փոփոխությունների հետ կապ չունեցող փոփոխությունների կատարում
• Գլխավոր տնօրենի փոխարինում
• Տնտեսական գործունեության տեսակների փոխարինում
• Հիմնադիր փաստաթղթերում փոփոխությունների հետ կապ չունեցող այլ փոփոխություններ
• Փոփոխությունների առաջարկում ՍՊԸ-ի, ԲԲԸ-ի, ՓԲԸ-ի հիմնադիր փաստաթղթերում
• ՍՊԸ-ի, ԲԲԸ-ի, ՓԲԸ-ի կանոնադրական կապիտալի մեծացման/փոքրացման գրանցում
• Իրավաբանական անձի անվան փոխարինում
• Իրավաբանական հասցեի փոխարինում
• Մասնակիցների փոխարինում
• Այլ փոփոխություններ

Վերակազմավորում
• Ցանկացած ձևեր (միաձուլում, միացում, բաժանում առանձնացում, վերամիավորում)
• Վերակազմավորման օպտիմալ ձևի ընտրություն` նպատակների և խնդիրների հաշվառմամբ
• Վերակազմավորման նախագծերի մշակում և հարկային հետևանքների գնահատում
• Վերակազմավորման գործընթացի իրավական ուղեկցում (փաստաթղթերի կազմում, վերակազմավորման գործընթացում ծագող հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվություն)
• Վերակազմավորման գործընթացի հետ կապված այլ ծառայություններ

Լուծարում
• Իրավաբանական անձանց լուծարում (ՍՊԸ, ՓԲԸ և այլն)
• Անհատ ձեռներեցի գործունեության դադարեցում


6. Լիցենզավորում

• Բժշկական լիցենզավորում
• Դեղագործական լիցենզավորում
• Լիցենզավորում գնահատիչ գործունեության համար
• Շինարարական լիցենզավորում
• Կրթական լիցենզավորում
• Լիցենզավորում ոչ պետական (մասնավոր) պահպանական գործունեության համար
• Ալկոհոլային լիցենզավորում
• Փոխադրական լիցենզավորում
• Լիցենզավորում խաղային գործունեություն ծավալելու համար
• Լիցենզավորում կապի ծառայությունների և հեռուստահեռարձակման համար
• Լիցենզավորում գործունեության այլ թույլատրելի ձևերի համար


7. Անշարժ գույք

• Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման և դադարեցման պետական գրանցում
• Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի գրանցում
• Հիփոթեքային (անշարժ գույքի գրավադրություն) պայմանագրերի գրանցում
• Գործարքների կնքման և անշարժ գույքի հետ կապված այլ հարցերով խորհրդատվություններ
• Անշարժ գույքի օբյեկտների հաշիվների իրավաբանական ստուգում (հողակտորների և անշարժ գույքի այլ օբյեկտների նկատմամբ իրավահաստատող փաստաթղթերի ստուգում, ծանրաբեռնումների և սահմանափակումների հայտնաբերում)
• Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների մասին վեճերի մինչդատական կարգավորում
• Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների հետ կապված դատական գործերի վարում

8. Հողային իրավունք

• Խորհրդատվական, ներկայացուցչական և իրավաբանական ծառայություններ հողային իրավունքի ոլորտում
• Հողի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում
• Հողամասերի և անշարժ գույքի այլ օբյեկտների նկատմամբ իրավահաստատող փաստաթղթերի ստուգում, ծանրաբեռնումների, սահմանափակումների պարզում
• Հողամասերի և անշարժ գույքի այլ օբյեկտների սեփականաշնորհում
• Հողի նկատմամբ իրավունքների մասին վեճերի մինչդատական կարգավորում
• Հողի նկատմամբ իրավունքների հետ կապված դատական վեճերի վարում
• Խորհրդատվություններ հողային տարբեր գործարքների իրականացման հարցերով
• Հողային իրավունքի այլ հարցեր

9. Հարկային իրավունք

• Հարկադրման օպտիմիզացիա, իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար անհատական հարկային նախագծերի մշակում
• Դատարանում հարկային մարմինների անօրինական գործողությունների և որոշումների, այդ թվում գրասենյակային և արտագնա հարկային ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ որոշումների վիճարկում
• Ավելորդ վճարված հարկերի վերադարձ/հաշվանցում
• Արտահանման և ներմուծման գործողությունների հարցով ԱԱՀ-ի փոխհատուցում
• Մասնագետների խորհրդատվություններ իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռներեցների հարկադրման /հարկահավաքման/հարցերով
• Հարկային մարմիններում հաճախորդի շահերի ներկայացում


10. Աշխատանքային իրավունք

• Մասնագետների խորհրդատվություն կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքային վեճերի վերաբերյալ
• Աշխատանքային պայմանագրերի մշակում և կազմում
• Աշխատանքային վեճերի մինչդատական կարգավորում
• Աշխատանքային վեճերում գործատուի իրավունքների դատական պաշտպանություն (աշխատանքից ազատման պատճառների վիճարկման, հարկադրված պարապուրդի ժամանակահատվածի դիմաց աշխատավարձի պահումով աշխատանքի վերականգման, վնասի փոխհատուցման և այլ հարցերով)
• Աշխատանքի կազմակերպման բոլոր հարցերով իրավաբանական անձանց համար ներքին կադրային փաստաթղթավորման մշակում (ժամանակավոր կամ մշտական աշխատանքային պայմանագրեր, պաշտոնատար ցուցումներ, դրույթներ կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասին, աշխատանքային ներքին կանոնակարգի մշակում (աշխատանքի կազմակերպման, աշխատողների խրախուսուսման և պարգևատրման, ներքին աշխատանքային կարգուկանոնի և այլնի կարգ)
• Կադրային փաստաթղթերի հաշիվների իրավաբանական աուդիտ


11.Մտավոր սեփականություն

• Խորհրդատվություններ և ծառայություններ մտավոր սեփականության իրավական պաշտպանության վերաբերյալ
• Ապրանքային նշանների գրանցում
• Հայտնագործությունների, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների արտոնագրում
• Հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանություն
• Փաստաթղթերի պատրաստում և ներկայացում դատարանում, Մտավոր սեփականության գործակալությունում (Արմպատենտ), Արտոնագրային վեճերի ատյանում և այլ կազմակերպություններում
• Ապրանքային նշանների զիջման, լիցենզիոն համաձայնագրերի, պայմանագրերի վերլուծություն, կազմում, գրանցում
• Մտավոր սեփականության այլ հարցեր

12. Վարչական իրավունք


Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների խորհրդատվություն եւ շահերի ներկայացում վարչական պատասխանատվության հարցերի վերաբերյալ, վարչական բռնագրավման իրավաչափության հարցերով, վիճարկելի իրավահարաբերությունների վերլուծություն, փաստաթղթերի կազմում, այդ թվում բողոքների և դիմումների, խորհրդատվության հարցերով գրավոր եզրակացության հանձնում, հանձնված բողոքների և դիմումների իրավական ուղեկցում
• Վարչական իրավախախտումներ ձեռնարկաատիրական գործունեության ոլորտում
• Վարչական իրավախախտումներ ճանապարհային երթևեկության ոլորտում
• Վարչական իրավախախտումներ հարկերի, տուրքերի և ֆինանսների ոլորտում
• Այլ վարչական իրավախախտումներ

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

• Հաճախորդի գործարքի ամբողջական կամ որոշակի փուլում/փուլերում իրավաբանական ուղեկցում
• Իրավական փորձաքննություն, անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում, մասնակցություն բանակցություններում, ներկայացուցչություն տարբեր կազմակերպություններում և պետական մարմիններում


14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

• Իրավիճակի իրավաբանական վերլուծություն և խորհրդատվությունների մշակում առաջացած վեճի օպտիմալ լուծման համար
• Պահանջագրերի նախագծերի պատրաստում
• Հաճախորդների շահերի ներկայացուցչություն և մասնակցություն բանակցություններում


15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

• Իրավիճակի և գործի նյութերի իրավաբանական վերլուծություն
• Հայցադիմումի, հայցադիմումի պատասխանի, հակընդդեմ հայցի, հաշտության համաձայնագրի պատրաստում
• Ապացույցների հավաքագրում
• Հաճախորդի շահերի ներկայացում բոլոր ատյանների դատարաններում
• Դատական ակտերի բողոքարկում

16. Կատարողական վարույթ

• Խորհրդատվական օգնություն պարտքերի բռնագանձման և դատական որոշումների կատարման վերաբերյալ
• Փոխգործողություն դատական ակտերի հարկադիր ծառայության հետ
• Հաճախորդի շահերի ներկայացում կատարողական վարույթի ցանկացած փուլում դատարանի որոշման կատարման գործում
• Կատարողական թերթի ներկայացում
• Կատարողական գործողությունների հետաձգում
• Կատարողական վարույթի կարճում
• Դատական ակտերի և այլ մարմինների ակտերի իրականացման հետաձգում կամ տարաժամկետում
• Դատական ակտերի իրականացման կարգի և ձևի փոփոխում
• Դատական ակտերի հարկադիր ծառայության աշխատակցի անօրինական գործողությունների բողոքարկում
• Հատկացված գույքի և դրամի ստացում


Փաստաբանական ծառայություններ

Ներկայացնել դատարանում հաճախորդների շահերը կարող են ոչ միայն փաստաբանները, այլ նաև այլ իրավաբաններ: Դրա հետ մեկտեղ փաստաբանների ծառայությունների օգտագործումը որոշ դեպքերում առավելություն է տալիս: Այսպես, փաստաբանները օրենքով իրավունք ունեն իրավաբանական անձանցից և պետական մարմիններից պահանջել անհրաժեշտ տեղեկություն և այդ տեղեկությունը նրանց պարտավոր են տրամադրել: Միայն փաստաբանները կարող են ներկայացնել հաճախորդներին քրեական դատավարություններում: Միայն փաստաբանները իրավունք ունեն մասնակցել որոշ իրավաբանական գործընթացներում: Այսպիսով, «Ձեր իրավախորհրդատու» իրավաբանական կազմակերպության հաճախորդները կարող են վստահ լինել կազմակերպության փաստաբանների մասնագիտական ունակության մեջ: Փաստաբանները կապահովեն կազմակերպության և նրա հաճախորդների պատշաճ անվտանգությունը վարչական և ընդհանուր իրավասության դատարաններում:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" ընկերության իրավաբանները համապատասխան խորհրդատվություն են մատուցել և  կարճ ժամկետում պատրաստել են իրավական բոլոր տեսակի անհրաժեշտ փաստաթղթեր:   Նրանց  բարձր մակարդակի մասնագիտական գիտելիքների և պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ մեզ հաջողվել է լուծել բոլոր տեսակի իրավական  խնդիրները, ի օգուտ մեր ընկերության:

"Գարի Գրուպ" ՍՊԸ-ի հիմնադիր` Եղիշե Հարությունյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите