Վարկերի գործերով փաստաբան
Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Վարկերի գործերով փաստաբան

Վարկերի հարցերով փաստաբանի` ժամանակին տրամադրած իրավաբանական ուղղեկցումը, թույլ է տալիս նվազագույնի հասցնել հաճախորդի իրավական և ֆինանսական ռիսկերը: Հաճախորդը  դիմում է փաստաբանին միայն բոլոր վարկային  փաստաթղթերը  ստորագրելուց հետո, ինչը մեծ  սխալ է:

Հայաստանում, վարկային հարաբերությունների ոլորտում, մասնագետները տրամադրում են իրավաբանական ծառայությունների  բոլոր տեսակները` հետևյալ ուղղություններով .

• վարկային պայմանագրերի հարցերով խորհրդատվություն,

• վարկային պայմանագրերի փոփոխություն, լուծում,

• վարկային պայմանագրերի փոփոխության և լուծման հետևանքով պատճառված կորուստների և վնասի հատուցում,

• վարկային պայմանագրերի չկնքված կամ անվավեր ճանաչում,

• բանկի` վարկային և գրավադրման պարտքի բռնագանձման, դիմումի կանխարգելում,

• ամուսինների վարկային պարտավորությունների բաժանում,

• վարկային պարտավորությունների վերակազմավորման ուղղորդում,

• գրավադրված առարկայի վերադարձում,

• վարկային պարտքը երաշխավորից բռնագանձման կանխարգելում,

• վարկային կազմակերպության կողմից չարաշահումների բացառում,

Վարկային պայմանագրի ստորագրմանն անհրաժեշտ է վերաբերել ամենայն պատասխանատվությամբ:

Վարկային փաստաբանը Հայաստանում կօգնի պահպանել գրավի առարկա հանդիսացող գույքը, ավելացնել վարկային պարտավորությունների հետաձգումը:

Վարկային պայմանագրի ուսումնասիրությունը վստահեք իրավաբաններին և փաստաբաններին: Մեր փաստաբաններն ու իրավաբանները տեղյակ են վարկերի և վարկային կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների հետ կապված բոլոր նրբություններին և վարկերի ու վարկավորման հարցերով անհրաժեշտ խորհրդատվություն կցուցաբերեն:   

Վարկային գործերով փաստաբան.

Երևանում վարկային գործերով փաստաբանը դատարանի միջոցով կլուծի բանկի հետ վարկի, հիփոթեքի հետ կապված վեճը, կնվազեցնի վարկի տոկոսադրույքը, կառարկի (կվիճարկի) պետական գործադիր ծառայության գործողությունները, կհեռացնի գույքն աճուրդից, դատարանի միջոցով չեղյալ կճանաչի գույքի թերագնահատումը:

Եթե տանուլ եք տվել բանկի հետ վարկի դատը` դա դեռ ամենը չէ: Վարկային գործերով փաստաբանը դատարանի միջոցով կհասնի դատարանի նախնական որոշման վերանայմանը, դատարանի միջոցով չեղյալ կհայտարարի դատարանի կարգադրությունը, հարկադիր կատարման կատարողական թերթը կվերադարձնի դատարան, բողոքարկման գանգատ կներկայացնի: Մի հապաղեք` ժամանակը Ձեր դաշնակիցը չէ: Զանգահարեք  մեզ և ամեն բան կարվի պրոֆեսիոնալ  բարձր մակարդակով:

Ֆինանսական  ճգնաժամը  էականորեն  ազդել է մեր երկրի տնտեսության և նրա քաղաքացիների բարեկեցության վրա: Դա և մի շարք այլ գործոններ (հիվանդություն, ընտանեկան հանգամանքներ և այլն ) հաշվի առնելով ոչ բոլոր քաղաքացիներ վարկը ժամանակին մարելու հնարավորություն ունեն:

Ժամանակին հիփոթեքային վարկերը Հայաստանում մասսայականություն են ձեռք բերել: Հիփոթեքային վարկավորման ժամանակ անշարժ գույքը մնում է վարկառուի սեփականությունում, սակայն ձևակերպվում է որպես բանկի վարկ: Պարտապանի պարտավորությունների չկատարման դեպքում պարտատերն իրավունք ունի անշարժ գույքն օգտագործել պարտքը մարելու նպատակով: Հիփոթեքային վարկավորման նպատակները կարող են բազմազան լինել` շինարարություն, բնակարանի և այլ անշարժ գույքի ձեռքբերում, նորոգում և այլն: Բանկին իբրև գրավ կարող է տրամադրվել վարկառուի միջոցներով ձեռքբերված, ինչպես նաև վարկային միջոցներով գնված անշարժ գույքը:

Եթե դժվար իրավիճակում եք հայտնվել` դիմեք վարկային հարցերով փաստաբանին: Իհարկե փաստաբանն չի լուծի բացարձակապես Ձեր բոլոր խնդիրները, սակայն կկարողանա տվյալ իրավիճակում իրական իրավաբանական օգնություն ցուցաբերել:  
Փաստաբան Վարդան Խեչյանը կօգնի Ձեզ լուծել վարկային և հիփոթեքային վեճերը, պահպանել Ձեր  գույքը և  կայուն ֆինանսական դիրքը:

Մեր ծառայությունների  ցանկը:

• վարկային պայմանագրերի իրավական փորձաքննություն,

• վարկավորման պայմանագրի անվավեր ճանաչում,

• պայմանագրի տոկոսադրույքների փոփոխություն,

•տույժերի և տուգանքների չափի նվազեցում,

• գրավից  գույքի դուրսբերում,

• դատարանում հաճախորդի շահերի պաշտպանություն,

• ժամկետանց  կամ չվճարված վարկերի հարցերով երաշխավորների օգնություն,

• պարտատերերի դատական պահանջներով օգնություն և այլն:

Խորհուրդ ենք տալիս իրավաբանի օգնությանը դիմել մինչ վարկային պայմանագիր ստորագրելը: Դա էականորեն կնվազեցնի իրավական ռիսկերը:

Եթե Ձուք կամ Ձեր բարեկամները ունեք խնդիրներ, և իրավաբանական որակյալ օգնություն է հարկավոր, կարող եք միշտ հույս դնել Մեզ վրա:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" ընկերության իրավաբանները համապատասխան խորհրդատվություն են մատուցել և  կարճ ժամկետում պատրաստել են իրավական բոլոր տեսակի անհրաժեշտ փաստաթղթեր:   Նրանց  բարձր մակարդակի մասնագիտական գիտելիքների և պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ մեզ հաջողվել է լուծել բոլոր տեսակի իրավական  խնդիրները, ի օգուտ մեր ընկերության:

"Գարի Գրուպ" ՍՊԸ-ի հիմնադիր` Եղիշե Հարությունյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите