Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

ՍՊԸ-ի փոփոխությունների գրանցումը և այլ իրավաբանական անձանց փոփոխությունների գրանցումը Երևանում (Հայաստանում)

Ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում շատ ընկերություններ բախվում են (ՍՊԸ-ի կամ կազմակերպա-իրավական այլ ձևի ընկերության) փոփոխությունների գրանցման խնդրի հետ:

ՍՊԸ-ի փոփոխությունների գրանցման գործընթացը նախատեսված է հիմնականում հետևյալ իրավիճակների համար.
- տնօրենի նշանակում և հեռացում,
- իրավաբանական հասցեի փոփոխում,
- գործունեության տեսակների փոփոխում,
- իրավաբանական անձի անվանման փոփոխում,
- մուտք կամ ելք հիմնադիրների կամ մասնակիցների կազմից
-հիմնադիր փաստաթղթերի համապատասխանեցում Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը և այլ փոփոխություններ:

 "Ձեր իրավախորհրդատու" ընկերության իրավաբանական անձանց գրանցման բաժինը մասնագիտորեն կիրականացնի ՍՊԸ-ի, ՓԲԸ-ի, ԲԲԸ-ի փոփոխությունների գրանցումը և այլ կազմակերպա-իրավական ձևի իրավաբանական անձանց փոփոխությունների գրանցումը: 
Իրավաբանական անձի կանոնադրական  կապիտալի  ավելացման/նվազեցեցման հետ կապված փոփոխությունների գրանցում:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացումը կարող է իրականացվել մի քանի ուղիներով.
-նրա գույքի հաշվին,
-նրա մասնակիցների լրացուցիչ ներդրումների հաշվին,
-ընկերություն ընդունվող երրորդ անձանց ներդրումների հաշվին,
- բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացման ճանապարհով,
-լրացուցիչ բաժնետոմսերի բաշխման ճանապարհով:

Իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալի  նվազեցման հետ կապված փոփոխությունների գրանցում ՍՊԸ-ի կանոնադրական կապիտալի նվազեցումը կարող է իրականացվել հետևյալ ուղիներով.
-ընկերության կանոնադրական կապիտալի ընկերության բոլոր մասնակիցների բաժնեմասերի անվանական արժեքի նվազեցման և (կամ) ընկերությանը պատկանող բաժնեմասերի մարման ճանապարհով,
-բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նվազեցման կամ դրանց ընդհանուր թվի կրճատման , ինչպես նաև բաժնետոմսերի մի մասի ձեռքբերման ճանապարհով (թույլատրվում է, եթե ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված է այդպիսի հնարավորություն),

Իր կանոնադրական կապիտալի նվազեցման վերաբերյալ որոշման ընդունման պահից 30 օրվա ընթացքում ընկերությունը պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել կանոնադրական կապիտալի նվազեցման և դրա նոր չափի մասին ընկերության` իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին: Անհրաժեշտ է նաև ընդունված որոշման մասին  հրապարակել իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին տվյալների հրապարակման մամուլում :
Կանոնադրական կապիտալի նվազեցման հետ կապված փոփոխությունների առաջարկման և գրանցման նպատակով փաստաթղթերի հանձնումը հնարավոր է միայն պետական գրանցման  հրապարակման պահից 30-օրյա ժամկետը լրանալուց հետո:

Առավել մանրամասը տեղեկատվություն ստանալու համար գրեք  info@jurist.am  հասցեին կամ սեղմեք ներքևի կոճակին և միացեք Skyp:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Հովիկ Ստուդիո" ՍՊԸ-ն ի դեմս հիմնադրի իր շնորհակալությունն է հայտնում "Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակին:  Աշխատանքը , որը դուք կատարել եք արժանի է բարձր գնահատականների: Ծառայությունները իրականացվել են որակով և ժամանակին, խնդրի իրական պատկերացմամբ:

Շատ շնորհակալ ենք! Հարկ եղած դեպքում կրկին կդիմենք Ձեզ, քանի որ մենք գոհ ենք ներկայիս արդյունքից:

Գեղարվեստական ղեկավար և հիմնադիր Իշխան Գասպարյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите