Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Ապահարզանի գործով փաստաբանը Հայաստանում

Ամուսնալուծության դեպքում բարոյական և հոգեբանական տառապանքները, ֆինանսական և նյութական այլ կորուստները նվազագույնի հասցնելու համար անհրաժեշտ է ամուսնալուծությունների գործով մասնագիտացված փաստաբանի իրավաբանական օգնությունը:

Օրենքով նախատեսված է ամուսնության լուծարման դատական և արտադատական կարգ:

Ամուսնալուծության դեպքում ամուսինների միջև իրավահարաբերությունները դադարեցվում են հետևյալ իրավական փաստերի առկայության դեպքում.

• ամուսիններից մեկի մահվան,

•  ամուսիններից մեկին դատական կարգով մահացած ճանաչման,

• ամուսնության լուծարման:

Դատական կարգով ամուսնալուծություն.

Ամուսնալուծության վերաբերյալ ամուսինների փոխադարձ համաձայնության դեպքում դատարանը  չի պարզում ամուսնալուծության պատճառը, այլ սահմանափակվում է ամուսնական հարաբերությունների դադարեցման փաստով, ինչպես նաև միջոցներ է  ձեռնարկում անչափահաս երեխաների շահերի պաշտպանության համար: Ամուսինների խնդրանքով ամուսնալուծության գործը կարող է  քննվել դռնփակ նիստում:

Դատական կարգով ամուսնության լուծման պահ է համարվում դատարանի վճռի ուժի մեջ մտնելը:

Ամուսնալուծության իրավական հետևանքները.

• Հայաստանում ամուսնալուծությունը հանգեցնում է ամուսինների անձնական և գույքային իրավահարաբերությունների դադարեցմանը,

• ամուսնալուծության պարագայում ամուսինը ցանկության դեպքում կարող է վերադարձնել մինչամուսնական ազգանունը,

• ամուսնալուծության դեպքում ամուսիններն ամուսնության ընթացքում ձեռքբերված գույքի բաժանում են կատարում դատական կարգով, կամ փոխհամաձայնությամբ,

• Հայաստանում օրենքով նախատեսված մի շարք դեպքերում նախկին ամուսինն ալիմենտի իրավունք ունի:

Դատարանն ամուսնալուծության գործով վարույթ է սկսում ամուսիններից մեկի` նախատեսված կարգով ներկայացված, հայցադիմումի հիման վրա:

Ընդհանուր կարգով հայցվորն ամուսնալուծության մասին հայց է ներկայացնում պատասխանողի` օրենքին համապատասխան գրանցված, բնակության կամ գտնվելու վայրի  դատարան: Հայցվորի խնամակալության տակ գտնվող անչափահաս կամ մանկահասակ երեխաների, կամ առողջական կամ այլ հարգելի պատճառով պատասխանողի բնակության վայր մեկնել չկարողանալու պարագայում հայցադիմումը կարող է ներկայացվել հայցվորի բնակության կամ գտնվելու վայրում: Ամուսինների համաձայնությամբ գործը կարող է քննվել նրանցից յուրաքանչյուրի (մեկի) բնակության վայրում:

Ամուսնալուծության հայց չի կարող ներկայացվել որոշակի հանգամանքներում.

• կնոջ հղիության ընթացքում կամ մինչև երեխայի մեկ տարեկան դառնալը նրա հայրությունն այլ անձ է ճանաչել,

• դատարանի որոշմամբ` իբրև հայր, տղամարդու մասին տեղեկությունը հանվել է երեխայի ծննդյան վկայականի գրառումից,

• եթե այդպես են պահանջում անգործունակ ճանաչված  ծնողի շահերը:

Վերոնշված հանգամանքների առկայության դեպքում հայց կարող է ներկայացվել, միայն եթե ամուսիններից մեկը մյուս ամուսնու կամ երեխայի նկատմամբ հանցագործության տարրեր պարունակող անօրինական քայլ է կատարել: Այդ դեպքում դատարանի մեղադրական դատավճիռ կայացնելը պարտադիր չէ:

Կնոջ հղիության ընթացքում ամուսնալուծության հայց կարող է ներկայացվել, եթե ապագա երեխայի հայրությունը` սահմանված կարգով, հայրության ճանաչման համար հայց ներկայացնելու ճանապարհով այլ անձ է ճանաչել:

Ամուսնալուծություն  Հայաստանի  քաղաքացիական  կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում.

Ամուսինների համաձայնությամբ ամուսնալուծությունը կատարվում է արտադատական` ՔԿԱԳ մարմիններում:

ՔԿԱԳ մարմինների գործառույթներով ամուսնալուծությունը գրանցվում է առանց պատճառների ուսումնասիրության: Ամուսնալուծության հիմք է հանդիսանում ամուսինների համատեղ հայտարարությունը: Հայտում չեն նշվում ամուսնալուծության պատճառները:

Եթե ամուսիններից մեկը չի կարող ներկայանալ ՔԿԱԳ մարմին, կարող է առանձին հայտ ձևակերպել իր ստորագրության նոտարական հաստատմամբ, իսկ մյուս ամուսինը կարող է հայտը ներկայացնել իրենցից որևէ մեկի բնակության վայրի ՔԿԱԳ մարմին:

Ամուսիններից մեկի հայտով ամուսնալուծությունը կատարվում ՔԿԱԳ մարմիններում, եթե մյուս ամուսինը.

• դատական կարգով անհայտ բացակայող է ճանաչվել,

• դատական կարգով անգործունակ է ճանաչվել,

• հանցագործություն կատարելու համար ավելի քան երեք տարի ազատազրկման է դատապարտվել,

Ամուսնալուծությանը չի կարող խոչընդոտել ամուսինների միջև եղած գույքային վեճի առկայությանը:

Ամուսնալուծության պահին ամուսինների միջև եղած գույքային և այլ բնույթի վեճերն ամուսիններից մեկի հայցադիմումի հիման վրա կարող են քննվել ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցային վարույթի կարգով:

Ամուսնալուծության ընթացքում  ծագող  հարցերը.

• ամուսնալուծության հետևանքով առաջացած ընթացակարգը և կարգը,

• ամուսիններից մեկի հայտի համաձայն ՔԿԱԳ մարմնում ամուսնալուծության կարգը,

• ամուսնությունը անվավեր ճանաչելն ու լուծելը,

• ամուսիններից մեկի հայտի հիման վրա դատական կարգով ամուսնալուծությունը,

• ամուսինների ընդհանուր հայտարարությամբ  դատական կարգով ամուսնալուծություն, որոնք  ունեն  երեխաներ

• ամուսնալուծությունից հետո ազգանուն ընտրելու իրավունքը,

• ամուսնալուծություն օտարերկրացու հետ և դատարանի համար   փաստաթղթերի թարգմանությունը,

• ամուսնալուծության քաղաքացիական գրանցման ընթացակարգն ու կարգը և այլն:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակը ունի շատ փորձառու թիմ, որոնք մասնագիտացված են պարտքերի բռնագանձման, ֆինանսական աուդիտի, ստուգումների , վարչական և քաղաքացիական գործերով: Մեր ասոցիացիայի անունից  գոհունակություն եմ հայտնում  դատական պաշտպանության և խորհրդատվական հարցերով մեզ օգնություն ցուցաբերելու գործում: Մենք  խորհուրդ ենք տալիս "Ձեր իրավախորհրդատու" ընկերությանը բոլոր նրանց, ովքեր իրավունքի հետ կապված խնդիրներ ունեն:

"Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի" Նախագահ` Մելս Պետրոսյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите