Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում


               Ձեռնարկությունների լուծարումը Հայաստանում (ինչպես լուծարել ձեռնարկությունը, ձեռնարկության լուծարման ընթացակարգը)
 
Իրավաբանական ծառայությունների հայաստանյան շուկայում առավել տարածված ծառայություններից է ձեռնարկությունների (կազմակերպությունների) լուծարումը, քանզի Հայաստանը տնտեսապես շատ ակտիվ երկիր է, իսկ ձեռնարկությունների լուծարումը բնական իրադարձություն է շուկայական տնտեսության պայմաններում և հատկապես ճգնաժամի շրջանում:
   
         Ինչպե՞ս լուծարել ձեռնարկությունը  Հայաստանում, արագ ու հասարակ: Արդյո՞ք կան ձեռնարկությունների լուծարման առանձնահատկություններ: Մենք կփորձենք պատասխանել այդ հարցերին այս էջում (իսկ, եթե չեք գտնում ձեր հարցի պատասխանն այստեղ, զանգահարեք մեզ):

 Գոյություն ունեն ձեռնարկությունների լուծարման մի քանի տեսակներ.
- պաշտոնական լուծարում
- ոչ պաշտոնական լուծարում:

Ոչ պաշտոնական լուծարումն իրականացվում է տնօրենի փոխարինման կամ վերակազմակերպման ճանապարհով (ընկերության միացումը չգործող ձեռնարկությանը):
    Ձեռնարկության լուծարումը -  դա գործունեության դադարեցման ձև է առանց իրավահաջորդության կարգով իրավունքների և պարտականություններիայլ անձանց փոխանցման:
    Ձեռնարկությունների պաշտոնական լուծարումը կարող է լինել կամավոր և հարկադրված:

     Ձեռնարկությունների հարկադրված լուծարում
Դատարանի որոշմամբ ընկերությունների հարկադրված լուծարում իրականացվում է հետևյալ դեպքերում.
•գործունեության իրականացում առանց անհրաժեշտ թույլտվության (լիցենզիայի),
•օրենքով արգելված գործունեության իրականացում,
•գործունեության իրականացում օրենքի կամ այլ իրավական ակտերի շարունակական կամ կոպիտ խախտումներով,
•օրենքով նախատեսված այլ հիմքերի առկայության դեպքերում:

   Ձեռնարկությունների կամավոր լուծարում
Ո՞ր
դեպքերում է իրականացվում ձեռնարկությունների կամավոր լուծարումը:
Ձեռնարկության կամավոր լուծարման մասին որոշումը, ինչպես կանոն  ընդունվում է, եթե կազմակերպության տնտեսական գործունեության հետ կապված խնդիրներ են ծագում:
Այդ դեպքում ընկերության դադարումը (լուծարումը) տրամաբանորեն ավարտում է նրա գոյությամբ: Այս տարբերակին սովորաբար ուղեկցում են բարդություններ` կապված հարկային մարմինների հետ:
Ձեռնարկությունների կամավոր լուծարումը սկսվում է հիմնադիրների կամ բաժնետերերի կողմից համապատասխան որոշում ընդունելուց հետո: Այդ որոշումը ստորագրվում է  Ընկերության  կանոնադրական կապիտալում բաժին ունեցող կամ ՓԲԸ-ի կամ ԲԲԸ-ի վերահսկիչ փաթեթը տնօրինողների կողմից:

    Այսպիսով, ձեռնարկությունների կամավոր լուծարումն իրականացվում է հետևյալ կարգով.
1. Մասնակիցների (բաժնետերերի) ժողովը որոշում է ընդունում ընկերության լուծարման մասին,
2. Ձեռնարկության լուծարման համար անհրաժեշտ է լուծարային հանձնաժողով (հանձնաժողովի նախագահ), որը նշանակվում է մասնակիցների ժողովի կողմից: Ժողովը որոշում է նաև ձեռնարկության լուծարման ժամկետը և կարգը, ինչպես նաեւ ԶԼՄ-ում հրապարակել դրա  մասին
3. Ժողովը տեղեկացնում է իր որոշումների մասին գրանցման լիազորված մարմին; (ԻԱՊՌ),
4. Ձեռնարկության ղեկավարման լիազորություններն անցնում են լուծարային հանձնաժողովին;
5. Գրանցման լիազորված մարմինը տեղեկություն է տալիս, որ ձեռնարկությունը գտնվում է լուծարման փուլում;
6. Գրանցում իրականացնող պետական լիազորված մարմինը գրառում է կատարում այդ մասին պետական ռեգիստրի վկայականում
7. Լուծարային  հանձնաժողովը ընկերության լուծարման հայտարարությունը հրապարակում է մամուլում`նշելով իր գտնվելու վայրը և պարտատերերի կողմից պահանջների ներկայացման ժամկետը,
8.  Լուծարային հանձնաժողովը պարտավոր է իրեն հայտնի բոլոր տարտատերերին գրավոր տեղեկացնել ընկերության լուծարման վերաբերյալ;
9. Լուծարման հանձնաժողովը հաշվառումից հանելու և լուծարվող ընկերությունում ստուգում, անցկացնելու  խնդրանքով դիմում է ներկայացնում ՀՀ Պետական Եկամուտների Կոմիտե;
10.  Լուծարային հանձնածողովը  որոշում է ընդունում միջանկյալ լուծարման հաշվեկշռի հաստատման վերաբերյալ;
11. Այդ որոշման հիման վրա ընկերությունը փակում է իր բանկային հաշիվները, ինչպես նաև ոչնչացնում կազմակերպության կնիքը` համաձայն  հաստատված հանձնաժողովի կազմի արձանագրության;
12. Լուծարման հանձնաժողովը տեղեկացնում է գրանցման լիազորված մարմնին լուծարման բոլոր աշխատանքների վերջացման մասին և տրամադրում է ձեռնարկության լուծարմամբ պայմանավորված պետական գրանցման դիմումը, լուծարային  հաշվեկշիռը և պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,
13. Գրանցման լիազորված մարմինը ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա կատարում է ընկերության լուծարման մասին գրառում և տալիս է համապատասխան քաղվածք, որով հաստատվում է վերջնական լուծարումը:

     Ձեռնարկության լուծարման այլընտրանքային  տարբերակներ
Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը «ոչ պաշտոնապես»
Կարծես թե,  ձեռնարկության այլընտրանքային լուծարման ամենադյուրին /սակայն մենք խորհուրդ չեն տալիս/  տարբերակը՝ ձեռնարկության տնօրենի և հիմնադրի փոփոխումն է :
Այս տարբերակի առավելությունը կայանում է նրանում, որ ղեկավարի վերընտրման մասին որոշման ստորագրումից անմիջապես հետո հաշվետվության ներկայացման և փոփոխությունների մասին գրանցման մարիններին տեղեկացնելու պարտականությունները անցնում են նոր ղեկավարին:
Ձեռնարկության լուծարման այդպիսի ընթացակարգը (ձեռնարկության ղեկավարի և հիմնադրի փոխարինման գրանցման ընթացակարգը) տեւում է ընդհամենը 10-14 աշխատանքային օր:
      Գրանցման մարմնի կողմից փոփոխություններ կատարելուց հետո, դուք ստանում եք ձեռնարկության ղեկավարի վերընտրման մասին որոշումը, մասնաբաժնի զիջման պայմանագիրը, իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի մատյանից քաղվածքը և ձեռնարկության փաստաթղթերի հանձնման-ընդունման  արձանագրությունը:
  
    Առանց ավելորդ ժամանակի և գումարի ձեռնարկության լուծարումը, դա հենց այն է, ինչ  առաջարկում է «Ձեր իրավախորհրդատու» փաստաբանական գրասենյակը: Մեծ փորձ ունեցող մասնագետները միշտ պատրաստ են օգնել Ձեզ:

Առավել մանրամասը տեղեկատվություն ստանալու համար գրեք  info@jurist.am  հասցեին կամ սեղմեք ներքևի կոճակին և միացեք Skyp:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" ընկերության իրավաբանները համապատասխան խորհրդատվություն են մատուցել և  կարճ ժամկետում պատրաստել են իրավական բոլոր տեսակի անհրաժեշտ փաստաթղթեր:   Նրանց  բարձր մակարդակի մասնագիտական գիտելիքների և պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ մեզ հաջողվել է լուծել բոլոր տեսակի իրավական  խնդիրները, ի օգուտ մեր ընկերության:

"Գարի Գրուպ" ՍՊԸ-ի հիմնադիր` Եղիշե Հարությունյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите