Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Հայաստանում ժառանգության հարցերով փաստաբան

Ժառանգության  հարցերով  փաստաբանը  Ձեզ իրավաբանական օգնություն  կցուցաբերի կտակի ձևակերպման հարցում և պրոֆեսիոնալ կերպով կներկայացնի Ձեր շահերը նոտարական գրասենյակում, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, բոլոր ատյանների դատարաններում, կհավաքագրի ժառանգության ընդունման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը:

Մեր  մասնագետը ժառանգության  իրավունքի ուղղությամբ տրամադրում է  հետևյալ իրավաբանական  ծառայությունները. 

• իրավաբանական բանավոր և գրավոր խորհրդատվություն հետևյալ հարցերով. կտակի բացում, պարտադիր բաժնի ժառանգություն, կտակի ձևակերպում, ժառանգների հերթ և ժառանգում ժառանգման իրավունքով, անաշխատունակ խնամքի տակ գտնվողների ժառանգություն, ժառանգության ընդունման կարգ, ժառանգությունից հրաժարվելը , ժառանգվող գույքի բաժանում, ձեռնարկության և կորպորատիվ իրավունքների ժառանգում, ցմահ ապահովում, նվիրատվություն, ժառանգություն կտակով, օրենքով ժառանգություն, բաժինների սահմանում, ժառանգվող գույքից բաժնի նվազեցում, ժառանգության մուտքային ժամկետ, անձին մահացած  ճանաչել, կտակի կազմում, կտակային մերժումներ, նվիրատվության պայմանագիր, կտակի ձևակերպումից ժառանգորդին հասանելիք բաժնեմասի հաշվարկում,

• կտակի ձևակերպման իրավաբանական օգնություն. կտակի ձևակերպման և սեփականության իրավունքի պետական գրանցմանն անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքում, կորած փաստաթղթերի վերականգնում և գույքը օրինականացնող փաստաթղթերի կրկնօրինակների ստացում, նոտարում շահերի ներկայացում, ժառանգության բաժնեմասերի սահմանման  և գույքի բաժանման հարցերով բանակցություններ մյուս ժառանգների հետ, կտակի ձևակերպում և ըստ կտակի ժառանգության  իրավունքի վկայագրի ստացում, գրանցման մարմիններում շահերի ներկայացում, կտակի օրինականացման ընթացակարգի և բիզնեսի ու կորպորատիվ իրավունքների ժառանգման իրավաբանական ամբողջական ուղեկցում, կորած փաստաթղթերի վերականգնում, փաստաթղթերի կրկնօրինակների պահանջում, ժառանգվող գույքի կալանք,

• դատարանում ներկայացում և պաշտպանություն. հողակտորի, բնակարանի, առանձնատան, ավտոմեքենայի, կիսակառույց շենքերի, հողամասի մասնաբաժնի ժառանգության իրավունքի ճանաչում, իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի ճանաչում, անձին դատական կարգով մահացած ճանաչում, համատեղ գույքի բաժանում, կտակի անվավեր ճանաչում, ժառանգության իրավունքի ճանաչում, փոփոխություններ ժառանգության իրավունքի վկայականում, ժառանգության բաժանում, ժառանգորդի ընդունում, կտակի ընդունման ժամանակացույցի վերականգնում (կտակի ընդունման դիմումի ներկայացման հավելյալ ժամկետի սահմանում),  ժառանգվող  գույքի բաժանում դատական կարգով,

• դատարանում իրավաբանական փաստերի սահմանում. կտակի ընդունման, կտակարարի խնամքի տակ գտնվելու, ժառանգության ընդունում, ազգակցական կամ ընտանեկան հարաբերությունների, ժառանգությունում պարտադիր բաժնեմասի ընդունման իրավաբանական փաստի սահմանում:

Գույքի հետևյալ տեսակների ձևակերպման աջակցություն.

• հողամասեր,

• բնակարաններ, առանձնատներ,

• բանկային ավանդներ և արժեթղթեր,

• կորպորատիվ իրավունքներ, բաժիններ տնտեսական միջավայրում և կոոպերատիվներում,

• մտավոր սեփականություն և հեղինակային իրավունքներ,

• ավտոմեքենաներ:

Ժառանգության ձևակերպումը երկարատև և ժամանակատար գործընթաց է, եթե մտադիր եք ամեն բան ճիշտ անել և ժամանակ խնայել, ապա ժառանգության իրավունքի ձևակերպումը հանձնարարեք մեր մասնագետներին: Մեր մասնագետը կօգնի կարճ ժամանակում ձևակերպել  ժառանգության Ձեր օրինական իրավունքները և կբացառի հետագայի իրավաբանական բացասական հետևանքները:

Ժառանգորդներին հարկավոր է հիշել` ժառանգությունն ընդունվում է ամբողջությամբ և հետագայում խնդիրներից խուսափելու համար հարկավոր է ժամանակին դիմել նոտարին, այն է կտակարարի մահից ոչ ուշ քան 6 ամսվա ընթացքում:

Նույնիսկ ժառանգորդների միջև վեճի բացակայության դեպքում ժառանգության ձևակերպումն աշխատատար գործընթաց է, իսկ վեճի առկայության դեպքում փաստաբանի ծառայություններն անհրաժեշտ են: Հարկ է լսել ընկերների և ծանոթների խորհուրդները, բայց որոշում կայացնելուց առաջ ավելի լավ է խորհրդակցել տվյալ հարցում անհրաժեշտ գիտելիքների տիրապետող մասնագետի` փաստաբանի հետ: Փաստաբանը կուսումնասիրի Ձեր կացությունը, կվերլուծի առկա փաստաթղթերը, կտեղեկացնի Ձեր իրավունքների և պարտականությունների մասին, վեճի դեպքում կօգնի պաշտպանել իրավունքները:

Փաստաբանի ծառայությունները հարկավոր կլինեն այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են կյանքի օրոք տնօրինել իրենց  գույքը մահվան դեպքում, քանի որ փաստաբանը կօգնի կազմել կտակի տեքստը ցմահ պահման կամ ժառանգության պայմանագիրը կամ էլ նրանք, ովքեր ցանկանում են իմանալ ամուսինների համատեղ կտակի մասին:

Փաստաբանը  խորհուրդատվություն  կտրամադրի`

• կտակի բացման ընթացակարգի մասին,

• ժառանգության ընդունման ժամկետի, ժառանգորդի հերթի մասին,

• ժառանգությունում պարտադիր բաժնի մասին,

• ժառանգությունից հրաժարման կարգի մասին,

• ժառանգվող գույքի բաժանման մասին,

• ներկայացման իրավունքով ժառանգելու մասին,

• օրենքով և կտակով ժառանգելու մասին,

• կորպորատիվ իրավունքների ժառանգելու մասին,

• ժառանգվող գույքի բաժնի նվազեցման մասին:

• ժառանգության դեպքում հարկի  գանձման  հարցերի  մասին

«Ձեր իրավախորհրդատու» փաստաբանական գրասենյակի փաստաբանները կցուցաբերեն իրավաբանական  օգնություն, այդ  թվում  ներկայացուցչություն դատարանում ժառանգությունից առաջացող հետևյալ կարգի վեճերի լուծման համար.

• ժառանգության ընդունման ժամկետների վերականգնում,

• ժառանգվող գույքի  մասնաբաժնի որոշում,

• ցմահ պահման համաձայնագրի կամ կտակի անվավեր ճանաչում,

• հեռացում կտակում պարտադիր ժառանգման մասնաբաժնից,

• ցմահ պահման համաձայնագրի դադարեցման, կամ անվավեր ճանաչման,

• ժառանգության կարգով անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ճանաչում,

• իրավաբանական նշանակությու ունեցող փաստերի ճանաչում:

Սա տրամադրվող ծառայություների ոչ ամբողջական ցանկն է:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Հովիկ Ստուդիո" ՍՊԸ-ն ի դեմս հիմնադրի իր շնորհակալությունն է հայտնում "Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակին:  Աշխատանքը , որը դուք կատարել եք արժանի է բարձր գնահատականների: Ծառայությունները իրականացվել են որակով և ժամանակին, խնդրի իրական պատկերացմամբ:

Շատ շնորհակալ ենք! Հարկ եղած դեպքում կրկին կդիմենք Ձեզ, քանի որ մենք գոհ ենք ներկայիս արդյունքից:

Գեղարվեստական ղեկավար և հիմնադիր Իշխան Գասպարյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите