Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Պարտքի բռնագանձման փաստաբան

Պարտքի բռնագանձումը չվճարողների վրա օրինական միջոցների և մեթոդների ազդեցության ամբողջություն է, ինչի արդյունքը առկա պարտքերի մարումն է:

Մենք մատուցում  ենք հետևյալ ծառայությունները.

• նախադատական (արտադատական) բռնագանձում,

• դատական բռնագանձում,

• պարտապանի գույքի և ձեռնարկության ակտիվների որոնում,

• հետդատական բռնագանձում:

Մեր աշխատանքը սկսվում է չվճարողի դեմ անհատական գործ հարուցելուց, ինչից հետո պարտապանի մասին առկա տեղեկութունների վերլուծության միջոցով կատարվում է դրա ձևավորում, ինչը մինչդատական կարգավորման փուլում օգնում է տարբեր հանգամանքներ հաշվի առնելով ճիշտ ընտրել  շփման ձևը, իսկ կատարողական վարույթի փուլում կատարողին անհրաժեշտ փաստացի տվյալներ է տալիս:

Աշխատանքային փորձ և տարբեր պարտքերի բռնագանձման գործածված միջոցներ ունենալով մենք աշխատում ենք նույնիսկ ամենափոքր պարտքերի հետ:

Բռնագանձման աշխատանքը հասցնում ենք տրամաբանական ավարտին`գանձման: Դա մեզ հաջողվում է ի շնորհիվ հարկադրման պետական ապարատի գործածման և պետական մարմինների հետ օրինական ճանապարհով սերտ փոխգործակցության` սկսած նախադատական բռնագանձումից մինչ առկա քրեական օրենսգրքի գործածում:

Պարտքերն ինքնուրույն վերադարձնելը մեծ ծախս է պահանջում, հատուկ գիտելիքներ և աշխատակիցներ, փորձառու, որակյալ անձնակազմ, փորձարկված սխեմաներ, անհրաժեշտ հմտություններ:

Մեր աշխատանքը կոչված է օգնելու կազմակերպություններին, որոնց գործունեությունում կան ուշացած վճարումներ և անբարեխիղճ չվճարողներ, ինչպես ֆիզիկական այնպես էլ իրավաբանական անձինք:

Ընկերությունը պատրաստ է աշխատել առևտրային բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ուշացած վճարումով արտադրանք բացթողնող ընկերությունների, լիզինգային և ֆակտորինգային կազմակերպությունների, քաղաքային ընկերությունների, սպառողական կրեդիտավորման, ավտովարկերի, հիփոթեքային վարկերի, արտադրանքի մատակարարման և վաճառքի պայմանագրերի պարտքերի առգրավման համար:

Մեր վարձատրության դրույքաչափը համապատասխանում է հաճախորդների ակնկալիքներին:

Մեր գործունեությունն իրականացվում է օրենսդրության նորմերին համապատասխան և ներառում է իրավաբանական վերլուծություն և առկա պարտքի մասին ներկայացված փաստաթղթերի ֆինանսական փորձաքննություն, պարտքային պարտավորությունների հարթման ամենաբարենպաստ օրինական տարբերակների մշակում և իրականացում:

Մեր  առավելություններն  են.

• Ֆինանսական հաստատությունների սեփական ծառայությունների համեմատ մեծ արդյունավետությունը պայմանավորված է նրանով, որ պարտքերի հավաքումն  Ընկերության գործունեության հիմնական ձևերից  մեկն է, ինչն իր հերթին կխնայի Ձեր աշխատակազմի ժամանակը և կնվազեցնի ծախսերը:

•Ընկերության հետ աշխատելիս ֆինանսական ռիսկերի բացակայություն, քանի որ ծառայությունների միջնորդավճարը  գանձվում է իսկապես հատուցված պարտքերից` կախված պարտքի չափից և ժամանակից:

• Պատվիրատուի` բռնագանձման գործընթացի  պատկերավոր ռիսկի էական կրճատում:

• Գլխավոր շեշտերից մեկը մինչդատական բռնագանձումն է, որն էապես նվազեցնում է պարտքի մարման ժամկետը:

• Ընկերության աշխատանքի բարձր արդյունավետություն:

Մենք աշխատում են Հայաստանի ողջ տարածքում:

Պարտքի բռնագանձման պրոֆեսիոնալ մոտեցումը Ձեր ժամանակի և դրամական միջոցների տնտեսումն է:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակը ունի շատ փորձառու թիմ, որոնք մասնագիտացված են պարտքերի բռնագանձման, ֆինանսական աուդիտի, ստուգումների , վարչական և քաղաքացիական գործերով: Մեր ասոցիացիայի անունից  գոհունակություն եմ հայտնում  դատական պաշտպանության և խորհրդատվական հարցերով մեզ օգնություն ցուցաբերելու գործում: Մենք  խորհուրդ ենք տալիս "Ձեր իրավախորհրդատու" ընկերությանը բոլոր նրանց, ովքեր իրավունքի հետ կապված խնդիրներ ունեն:

"Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի" Նախագահ` Մելս Պետրոսյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите