Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Գույքի բաժանման հարցերով փաստաբանը Հայաստանում

Ամուսնության ընթացքում ամուսինների համատեղ կյանքի ընթացքում կուտակած գույքի բաժանում կարող է կատարվել, ինչպես ամուսնության ընթացքում, այնպես էլ ամուսնալուծությունից հետո:

Ընդհանուր կանոնի համաձայն ամուսնության ընթացքում ամուսինների համատեղ կուտակած գույքը հանդիսանում է համատեղ սեփականություն և ամուսնալուծության դեպքում բաժանվում է երկու հավասար  մասերի:

«Ձեր իրավախորհրդատու» փաստաբանական գրասենյակը գույքի բաժանման հարցերով Ձեզ կտրամադրի իրավաբանական օգնություն և խորհրդատվություն.

- բանավոր և գրավոր խորհրդատվություն,
- դատարանում շահերի ներկայացում և պաշտպանություն,
- դատական կարգով ամուսնության ընթացքում ամուսինների կուտակած համատեղ գույքի
- ամուսնության ընթացքում իբրև նվեր կամ ժառանգություն ստացված գույքի սեփականության իրավունքի ճանաչում,
- ամուսնության ընթացքում ամուսիններից մեկի անհատական ներդրումների շնորհիվ ձեռք բերված գույքի սեփականության իրավունքի ճանաչում,
- ամուսինների փաստացի բաժանման ժամանակ ձեռք բերված գույքի սեփականության իրավունքի ճանաչում,
- իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի հաստատում,
- արժեթղթերի, ավանդների, բաժնետոմսերի սեփականության իրավունքի ճանաչում,
- դատական կարգով բաժանման ենթակա գույքի որոնում,   
- դատական կարգով ընդհանուր սեփականությունից  ամուսիններից մեկի մասնաբաժնի բաժանում, նվազեցում կամ ավելացում:

Մեր փաստաբանն ու իրավաբանը Ձեզ կտրամադրեն իրավաբանական օգնություն և խորհրդատվություն դատարան ներկայացվող հայցադիմումի համար անհրաժեշտ փատաթղթերի նախապատրաստման հարցերով:

Ամուսնական հարաբերությունների փաստացի դադարեցման ժամանակ ամուսինների անջատ բնակեցման շրջանում նրանցից  յուրաքանչյուրի ձեռք բերած գույքը ենթակա չէ բաժանման:

Գույքը, որն ամուսիններից  յուրաքանչյուրը ժառանգել կամ ստացել է նվիրատվության տեսքով հանդիսանում է այն ամուսնու սեփականությունը, ով ժառանգել կամ նվեր է ստացել և ենթակա չէ բաժանման:

Ամուսնության ընթացքում ամուսինների ձեռք բերած պարտավորությունները`վարկերը, պարտքերը, ամուսնալուծության ժամանակ նույնպես ենթակա են բաժանման:
Հայաստանի Ընտանեկան օրենսգրքի համաձայն անկախ հանգամանքից կինն ու ամուսինը կամուսնալուծվեն, թե ոչ, իրավունք ունեն բաժանել ընդհանուր սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող գույքը: Ամուսնության ընթացքում ձեռք բերված համատեղ գույքի սեփականության իրավունքը չի դադարում ամուսնալուծությունից հետո: Փորձը վկայում է, որ ամուսինները համատեղ գույքի բաժանման հարց են բարձրացնում, երբ նրանց միջև դադարում են ամուսնական հարաբերությունները:

Ամուսնալուծության ժամանակ ենթակա է բաժանման միայն ամուսնության ընթացքում համատեղ կուտակած գույքը, այդ պատճառով գույքի բաժանման որոշում ընդունելիս առաջին հերթին անհրաժեշտ է ճշգրտել բաժանման ենթական գույքի կառուցվածքը: Մինչ փաստացի ամուսնությունը ձեռք բերված գույքը ենթակա չէ բաժանման և բաժանվող գույքի կազմի մեջ չի մտնում, եթե նույնիսկ Դուք եք կատարել ներդրման առյուծի բաժինը:

Ամուսնության ընթացքում ամուսիններից մեկի ժառանգած, նվիրաբերված գույքը նույնպես ենթակա չէ բաժանման: Եթե ցանկանում եք ամուսնալուծությունից հետո պահպանել այդ կերպով ստացված գույքը, անհրաժեշտ է  նվիրատվություն կամ կտակ ձևակերպել: Անհատական օգտագործման պարագաները` հագուստը, կոշկեղենը, մասնագիտական գրականությունը, շարունակում են տիրոջ  սեփականություն հանդիսանալ: Բացառություն են համարվում շքեղություն հանդիսացող իրերը: Ամուսնության ընթացքում այլ անհատույց գործարքներով  իբրև նվիրատվություն ստացված գույքը ևս կարող է ճանաչվել անհատական: Բացառապես անչափահաս երեխաների պահանջները բավարարելու նպատակով գնված իրերը (հագուստ, կոշկեղեն, դպրոցական և սպորտային պարագաներ, երաժշտական գործիքներ, մանկական գրադարան և այլն), ենթակա չեն բաժանման և անհատույց փոխանցվում են ամուսնուն ում հետ բնակվում են երեխաները: Ամուսինների ընդհանուր գույքից իրենց ընդհանուր անչափահաս երեխաների անունով կատարված ավանդները համարվում են երեխաների սեփականություն և հաշվի չեն առնվում ամուսինների ընդհանուր գույքի բաժանման ժամանակ:

Ամուսինների ընդհանուր գույքից անկախ նրանից ում դրամական միջոցներով կամ անունով են ձեռք բերվել, բաժանման ենթակա են` ամուսինների ընդհանուր եկամուտից գնված շարժական և անշարժ գույքը, արժեթղթերը, բաժնետոմսերը, ավանդները, վարկային կամ այլ կոմերցիոն կազմակերպություններում ներդրված միջոցները և ցանկացած այլ գույք, որն ամուսինները ձեռք են բերել ամուսնության ընթացքում:

Ընդանուր սեփականություն կարող է հանդիսանալ նաև ամուսինրից մեկին պատկանող գույքը, որում մյուս ամուսինն իր կամ ընտանիքի միջոցներով ներդրում է կատարել, եթե կարողանա ապացուցել, որ իր ներդրման շնորհիվ է զգալիորեն բարելավվել, ավելացել գույքի (օր. բնակարան,առանձնատուն ), նախնական արժեքը:

Համատեղ սեփականության իրավունքով ամուսիններին պատկանող գույքի բաժանման հարցն առավել մանրամասն կանոնակարգվում է  ՀՀ Ընտանեկան օրենսգրքով: Որպես կանոն վիճելի գույքը բաժանվում է բնամթերքով: Ամուսինների` գույքի բաժանման հարցի վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում, վեճը լուծում է դատարանը կնոջ, ամուսնու, երեխաների շահերը և էական նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքներ հաշվի առնելով: Քանի որ համատեղ գույքի իրավունք ունեցող սեփականությունն (այդ թվում առանձնատուն, բնակարան), ամուսինների միջև բաժանվում է բնեղենով, ամուսիններց մեկին` իր համաձայնությամբ, ընդհանուր գույքի բաժնի իրավունքի փոխարեն տրամադրվում է դրամական հատուցում: Այդպիսի դեպքեր են կատարվում, երբ գույքի (բնակելի առանձնատան, բնակարանի) բաժանումն անհնար է կատարել  բնեղենով:

Այսպիսի բաժանման հնարավոր կամ անհնարին լինելը սահմանվում է  փորձագետի եզրակացությամբ. այս  դեպքում պետք  է հաշվի  առնվի գույքին  նպատակային կամ այլ նշանակության վնաս  չհասցնելը.  ամուսինների միչև  գույքը վերաբաժանել` ելնելով դրա արժեքից, անհրաժեշտությունից  և ամուսիններից  յուրաքանչյուրին հասանելիք  համատեղ  գույքի  բաժնից. ամուսիններից  մեկին բնեղեն հատկացնելու դեպքում, նրա  վրա  պարտավորվածություն է  դրվում մյուս  ամուսնուն գումարով փոխհատուցելու :

Երբեմն պատասխանողը հայցին առարկելով պնդում է, որ գույքը չի հանդիսանում համատեղ սեփականություն, այլ ձեռք է բերվել օր. իր սեփական միջոցներով, կամ մինչ ամուսնությունը ստացված միջոցներով, նվիրատվություն է ստացել որևէ մեկից, կամ այնտեղ այնքան ներդրում է կատարել, որ էականորեն ավելացել է դրա արժեքը: Այդօրինակ ներդրում է համարվում բնակարանի վերանորոգումը, վերանախագծումը, առանձնատան վերակառուցումը և այլն:

Գոյություն ունեն ամուսիններին պատկանող  գույքի  որոշման բազմաթիվ  տարբերակներ,  որպեսզի ապացուցեք հանդիսանում է արդյոք այս կամ այն գույքը համատեղ կուտակված, հարկավոր է կոնկրետ իրադրությունը պատկերացնել:

Ընդհանուր կանոնի համաձայն, ապացույց է հանդիսանում ցանկացած փաստացի տվյալ, որի հիման վրա դատարանը օրենքով սահմանված կարգով սահմանում է կողմերի պահանջները կամ առարկությունները հիմնավորող հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը: Այդ բոլոր հանգամանքներն անհրաժեշտ է ապացուցել (հաստատել) դատարանում: Փորձագետների եզրակացությունները, գրավոր կամ իրեղեն ապացույցները, վկաների ցուցմունքները, կողմերի և երրորդ անձանց պարզաբանումները կարող են օգտագործվել իբրև ապացույց:

Եվ ի վերջո, եթե, այնուամենայնիվ, հանգամանքների բերումով հանգել եք գույքի բաժանման, ապա լավ է դիմեք փաստաբանների օգնությանը, ովքեր կօգնեն որոշել բաժանման ենթակա գույքի կազմը, հայցապահանջներ կձևակերպեն, կհիմնավորեն տվյալ պահանջները և կիրականացնեն Ձեր ներկայացուցչությունը  դատարանում:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակը ունի շատ փորձառու թիմ, որոնք մասնագիտացված են պարտքերի բռնագանձման, ֆինանսական աուդիտի, ստուգումների , վարչական և քաղաքացիական գործերով: Մեր ասոցիացիայի անունից  գոհունակություն եմ հայտնում  դատական պաշտպանության և խորհրդատվական հարցերով մեզ օգնություն ցուցաբերելու գործում: Մենք  խորհուրդ ենք տալիս "Ձեր իրավախորհրդատու" ընկերությանը բոլոր նրանց, ովքեր իրավունքի հետ կապված խնդիրներ ունեն:

"Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի" Նախագահ` Մելս Պետրոսյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите