ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

                                              ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ


Սույն համաձայնությամ մեջ գաղտնի տեղեկության տակ հասկացվում է ցանկացած տեղեկատվություն, որը Կողմերը տրամադրում են միմյանց գրավոր, բանավոր, էլեկտրոնային կամ ցանկացած այլ տեսքով, և որը վերաբերվում է Կողմերի միջև կնքված պայմանավորվածությանը, ինչպես նաև փաստացի և վերլուծական տվյալներին, եզրակացություններին և նյութերին, այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով նշումներով, փաստաթցթաբանությամբ և նամակագրությամբ, բացառությամբ այն տեղեկատվության, որը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող ակտերի չի կարող համարվել` որպես գաղտնի տեղեկատվություն: Կողմերը պարտավորվում են ապահովել ամբողջ տեղեկատվության գաղտնիության պահպանումը և պարտավորվում են չհրապարակել այն ցանկացած այլ անձանց, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման հրապարակման պատասխանատվությունը սահմանված է օրենքի պահանջներով կամ լիիրավ դատական որոշմամբ: Իրավասու պետական մարմինների կողմից հարցվող տեղեկատվությունը  իրենց իրավասության սահմաններում կարող է տրամադրվել միայն այն ժամանակ, երբ հրապարակման պարտավորությունը ուղղակիորեն սահմանված է օրենքով, և այն պայմանով, որ կատարողը նախապես պետք է տեղեկացնի պատվիրատուին տրվող հարցման մասին, որը պետք է ձևակերպվի, համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության: Սույն կետի պահանջները բավարարելու համար հարցումը պետք է տրամադրվի պատվիրատուին գրավոր և ունենա հղում օրենքի դրույթի վերաբերյալ, որի ուժով կատարողը պարտավորվում է տրամադրել տեղեկատվությունը, ինչպես նաև պահանջվող տեղեկատվության բոլոր անհրաժեշտ բնութագրերը:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Հովիկ Ստուդիո" ՍՊԸ-ն ի դեմս հիմնադրի իր շնորհակալությունն է հայտնում "Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակին:  Աշխատանքը , որը դուք կատարել եք արժանի է բարձր գնահատականների: Ծառայությունները իրականացվել են որակով և ժամանակին, խնդրի իրական պատկերացմամբ:

Շատ շնորհակալ ենք! Հարկ եղած դեպքում կրկին կդիմենք Ձեզ, քանի որ մենք գոհ ենք ներկայիս արդյունքից:

Գեղարվեստական ղեկավար և հիմնադիր Իշխան Գասպարյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите