Նորություններ
Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Նորություններ
02.09.2014

Ուժի մեջ կմտնի գործատուի սնանկության կամ մահվան դեպքում սոցվճարի պարտավորությունները մարելու կարգը

Ուժի մեջ կմտնի գործատուի սնանկության կամ մահվան դեպքում սոցվճարի պարտավորությունները մարելու կարգը

Ըստ այդմ, մասնավորապես՝ գործատուին, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատեր և նոտար հանդիսացող, սնանկ ճանաչելու մասին դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև սնանկության գործի ավարտը, ներառյալ ֆինանսական առողջացման ծրագրի իրականացման ընթացքում, կասեցվում են սոցիալական վճարների գծով պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար հաշվարկման, վճարման կամ գանձման ենթակա տույժերի հաշվարկումը, վճարումը կամ գանձումը, և կարճվում են գույքային բռնագանձումներով բոլոր կատարողական վարույթները:


Սնանկության գործընթացում գտնվող գործատուի ֆինանսական առողջացման հիմքով սնանկության վերաբերյալ գործի ավարտի դեպքում այս կասեցումները հանվում են:

Սնանկության գործընթացում գտնվող գործատուների` սոցիալական վճարի գծով պարտավորությունները, որպես չապահովված պահանջ, մարվում են «Սնանկության մասին» օրենքով սահմանված հերթականությանը և կարգին համապատասխան:

Դատարանի վճռի հիման վրա գործատուի լուծարման, անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի գործունեության դադարեցման կապակցությամբ սնանկության գործընթացի ավարտի դեպքում իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնում պարտապան գործատուի լուծարման, անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարման պետական գրանցման հաջորդ օրվանից սոցիալական վճարի չկատարված պարտավորությունը դադարեցվում և հաշվառումից հանվում է, համարվում մարված:

Անհատ ձեռնարկատիրոջ (նոտարի) մահվան դեպքում սոցիալական վճարի պարտավորությունը դադարեցվում և հաշվառումից հանվում է (համարվում է մարված) մահվան հաջորդ օրվանից:

Գործատու հանդիսացող անհատ ձեռնարկատիրոջ (նոտարի) մահվան դեպքում սոցիալական վճարի պարտավորությունները փոխանցվում են ժառանգին կամ ժառանգներին, ովքեր կրում են համապարտ պարտավորություն, իսկ ժառանգի բացակայության դեպքում` դադարում են և հաշվառումից հանվում են անժառանգ գույքը համայնքի սեփականությանն անցնելու հաջորդ օրվանից: Ժառանգական գույքի բացակայության կամ անբավարարության դեպքում պարտավորությունը դադարեցվում և հաշվառումից հանվում է (համարվում է մարված):

 

 http://www.pastinfo.am

Օգոստոսի 30-ին ուժի մեջ կմտնի կառավարության՝ հուլիսի 31-ի որոշմամբ սահմանված՝ գործատուի սնանկության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի, այդ թվում` գործատու հանդիսացող, մահվան դեպքում սոցիալական վճարի պարտավորությունները մարելու և համապատասխան կուտակային հատկացումները մասնակիցների ռեեստրը վարողին փոխանցելու կարգը:

Ըստ այդմ, մասնավորապես՝ գործատուին, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատեր և նոտար հանդիսացող, սնանկ ճանաչելու մասին դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև սնանկության գործի ավարտը, ներառյալ ֆինանսական առողջացման ծրագրի իրականացման ընթացքում, կասեցվում են սոցիալական վճարների գծով պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար հաշվարկման, վճարման կամ գանձման ենթակա տույժերի հաշվարկումը, վճարումը կամ գանձումը, և կարճվում են գույքային բռնագանձումներով բոլոր կատարողական վարույթները:

Սնանկության գործընթացում գտնվող գործատուի ֆինանսական առողջացման հիմքով սնանկության վերաբերյալ գործի ավարտի դեպքում այս կասեցումները հանվում են:

Սնանկության գործընթացում գտնվող գործատուների` սոցիալական վճարի գծով պարտավորությունները, որպես չապահովված պահանջ, մարվում են «Սնանկության մասին» օրենքով սահմանված հերթականությանը և կարգին համապատասխան:

Դատարանի վճռի հիման վրա գործատուի լուծարման, անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի գործունեության դադարեցման կապակցությամբ սնանկության գործընթացի ավարտի դեպքում իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնում պարտապան գործատուի լուծարման, անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարման պետական գրանցման հաջորդ օրվանից սոցիալական վճարի չկատարված պարտավորությունը դադարեցվում և հաշվառումից հանվում է, համարվում մարված:

Անհատ ձեռնարկատիրոջ (նոտարի) մահվան դեպքում սոցիալական վճարի պարտավորությունը դադարեցվում և հաշվառումից հանվում է (համարվում է մարված) մահվան հաջորդ օրվանից:

Գործատու հանդիսացող անհատ ձեռնարկատիրոջ (նոտարի) մահվան դեպքում սոցիալական վճարի պարտավորությունները փոխանցվում են ժառանգին կամ ժառանգներին, ովքեր կրում են համապարտ պարտավորություն, իսկ ժառանգի բացակայության դեպքում` դադարում են և հաշվառումից հանվում են անժառանգ գույքը համայնքի սեփականությանն անցնելու հաջորդ օրվանից: Ժառանգական գույքի բացակայության կամ անբավարարության դեպքում պարտավորությունը դադարեցվում և հաշվառումից հանվում է (համարվում է մարված):

 

- See more at: http://www.pastinfo.am/hy/node/48898#sthash.88i5AHfE.dpuf

Օգոստոսի 30-ին ուժի մեջ կմտնի կառավարության՝ հուլիսի 31-ի որոշմամբ սահմանված՝ գործատուի սնանկության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի, այդ թվում` գործատու հանդիսացող, մահվան դեպքում սոցիալական վճարի պարտավորությունները մարելու և համապատասխան կուտակային հատկացումները մասնակիցների ռեեստրը վարողին փոխանցելու կարգը:

Ըստ այդմ, մասնավորապես՝ գործատուին, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատեր և նոտար հանդիսացող, սնանկ ճանաչելու մասին դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև սնանկության գործի ավարտը, ներառյալ ֆինանսական առողջացման ծրագրի իրականացման ընթացքում, կասեցվում են սոցիալական վճարների գծով պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար հաշվարկման, վճարման կամ գանձման ենթակա տույժերի հաշվարկումը, վճարումը կամ գանձումը, և կարճվում են գույքային բռնագանձումներով բոլոր կատարողական վարույթները:

Սնանկության գործընթացում գտնվող գործատուի ֆինանսական առողջացման հիմքով սնանկության վերաբերյալ գործի ավարտի դեպքում այս կասեցումները հանվում են:

Սնանկության գործընթացում գտնվող գործատուների` սոցիալական վճարի գծով պարտավորությունները, որպես չապահովված պահանջ, մարվում են «Սնանկության մասին» օրենքով սահմանված հերթականությանը և կարգին համապատասխան:

Դատարանի վճռի հիման վրա գործատուի լուծարման, անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի գործունեության դադարեցման կապակցությամբ սնանկության գործընթացի ավարտի դեպքում իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնում պարտապան գործատուի լուծարման, անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարման պետական գրանցման հաջորդ օրվանից սոցիալական վճարի չկատարված պարտավորությունը դադարեցվում և հաշվառումից հանվում է, համարվում մարված:

Անհատ ձեռնարկատիրոջ (նոտարի) մահվան դեպքում սոցիալական վճարի պարտավորությունը դադարեցվում և հաշվառումից հանվում է (համարվում է մարված) մահվան հաջորդ օրվանից:

Գործատու հանդիսացող անհատ ձեռնարկատիրոջ (նոտարի) մահվան դեպքում սոցիալական վճարի պարտավորությունները փոխանցվում են ժառանգին կամ ժառանգներին, ովքեր կրում են համապա


Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակը ունի շատ փորձառու թիմ, որոնք մասնագիտացված են պարտքերի բռնագանձման, ֆինանսական աուդիտի, ստուգումների , վարչական և քաղաքացիական գործերով: Մեր ասոցիացիայի անունից  գոհունակություն եմ հայտնում  դատական պաշտպանության և խորհրդատվական հարցերով մեզ օգնություն ցուցաբերելու գործում: Մենք  խորհուրդ ենք տալիս "Ձեր իրավախորհրդատու" ընկերությանը բոլոր նրանց, ովքեր իրավունքի հետ կապված խնդիրներ ունեն:

"Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի" Նախագահ` Մելս Պետրոսյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите