Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

Դատական կարգով հայրության ճանաչման համար անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք գործողություններ` ապացույցներ հավաքել, հարցումներ և միջնորդություններ պատրաստել:

Մեր փաստաբանները փորձառու են դատական կարգով հայրության ճանաչման հարցում, ուստի կօգնեն Ձեզ:

Դատական կարգով հայրության ճանաչման անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ  հետևյալ դեպքերում.

• երեխայի ծնողների ամուսնությունը գրանցված չէ,

• երեխայի ծնողները կամ հայրը` հայրության ճանաչման համար ՔԿԱԳ հայտարարություն չեն ներկայացրել,

• հայրության ճանաչման հոգաբարձության մարմինների անհամաձայնությունը ` համաձայն հոր հայտի մոր մահվան, անգործունակճանաչման, գտնվելու վայրը պարզելու անհնարինության,  ծնողական իրավունքներից զրկելու դեպքերում,

• մոր մերժումը երեխայի հոր հետ  համատեղ հայրության ճանաչման նպատակով ՔԿԱԳ հայտարարություն ներկայացնել,

Հաճախ դատական կարգով հայրության ճանաչումը կատարվում է երեխայի մոր հայցադիմումի համաձայն: Հայաստանի ընտանեկան օրենսգրքով նախատեսված է հայրության ճանաչման նպատակով այլ անձանց, այդ թվում նաև երեխայի հոր` դատարան դիմում  ներկայացնելու  հնարավորություն:

Հայրության ճանաչման համար դատարան հայցադիմումով ներկայանալու իրավունք ունեն նաև երեխայի խնամակալները կամ անձինք, ում խնամքի տակ գտնվում է երեխան: Այդօրինակ հայցով կարող է հանդես գալ նաև երեխան` չափահաս դառնալուց հետո:

Օրենքը չի սահմանում հայրության ճանաչման գործով հայցադիմումի վաղեմության ժամկետ:

Դատարանը հայրության ճանաչման գործերն ուսումնասիրում է ընդհանուր հայցային վարույթի կարգով: Այդ հայցին զուգահեռ կարող է անչափահաս երեխայի կացության  համար ալիմենտի գանձման  հայց ներկայացվել:

Հայրության ճանաչում Հայաստանում:

Միշտ չէ, որ հայրության ճանաչումը կամավոր է կատարվում: Հազվադեպ չեն դեպքերը, երբ արտամուսնական երեխայի հայրը հրաժարվում է  հայրության գրանցման հայտարարություն ներկայացնել: Նման դեպքերում երեխայի շահերի պաշտպանության նպատակով  հնարավոր է հայրությունը ճանաչել դատական կարգով:

Միայն երեխայի ծնողներից մեկն  է իրավասու  հայրության ճանաչման համար հայցադիմում ներկայացնել: Հաճախ  դա անում է մայրը, սակայն որոշակի հանգամանքներում, օրինակ` երբ մայրը խոչնդոտում է համատեղ հայց ներկայացնել, հայց կարող է ներկայացնել նաև հայրը:

Հայրության ճանաչման պահանջ կարող է ներկայացնել երեխայի խնամակալը կամ  անձը` որի խնամակալության տակ գտնվում է երեխան, ինչպես նաև անձամբ երեխան չափահաս դառնալուց հետո:

Հայրության ճանաչման հայցի ներկայացման պահին երեխայի և ենթադրյալ հոր միջև չկա որևէ իրավահարաբերություն, հետևաբար այդ պարագայում հայցի ներկայացման հիմքում ոչ թե սուբյեկտիվ իրավունքն է, այլ երեխայի` օրենքով պաշտպանվող շահը: Այդ շահն է` ճանաչել և  իրավական կապ ունենալ հոր հետ:

Սույն գործերով պատասխանողը հաճախ ենթադրյալ հայրն է: Հայրության ճանաչման հայցադիմում կարող է ներկայացվել նաև անչափահաս և անգործունակ անձին: Պատասխանողի անգործունակության դեպքում խնամակալն է պաշտպանում նրա շահերը: Հաշվի առնելով անչափահաս հոր ինքնուրույն խոստովանման իրավունքով օժտված լինելու հանգամանքը, կարելի է ենթադրել, որ նա կարող է հայրության հայցով ինքնուրույն պատասխանել և գործում խնամակալի մասնակցությունը պարտադիր չէ, բայց ոչ ոք չի կարող արգելել:

Հայրության ճանաչման գործընթացում օգտագործվող  ապացույցների ցանկը սահմանափակ չէ: Դրանք կարող են լինել պատասխանողի հայրության ճանաչումը հավաստող նամակներ, օրագրեր, պաշտոնական փաստաթղթեր: Դրանք չեն հանդիսանում երեխայի ծագման հարյուր տոկոսանոց ապացույցները: Ենթադրյալ հայրը կարող է հայտարարել, որ նամակ գրելու պահին կարծել է, թե երեխայի հայրն է, բայց հետագայում պարզել է, որ դա այդպես չէ:

Հայրության ճանաչման ժամանակ կարելի է օգտագործել վկաների ցուցմունքները: Սակայն  դատարաններն ավանդաբար բավականին  զգուշությամբ են վերաբերվում դրանց: Հայրության ճանաչման գործընթացում հաճախ հարկ է լինում գործ ունենալ վիճողների նախաձեռնությամբ կանչված վկաների երկու խմբի հետ, որոնցից յուրաքանչյուրը փաստերը մեկնաբանում է ի շահ այս կամ այն կողմի: Սակայն, որոշ վկաների դժվար է կասկածել կողմնակալության մեջ: Օրինակ` եթե, ենթադրյալ հոր ծնողները հայտարարում են, որ իրենց հետ զրույցներում նա երեխային  ճանաչել է որպես իրենը, ապա ընդհանուր առմամբ նրանց ցուցմունքները հավաստի են:

Դատարանը կարող է հայրության ճանաչման համար փորձաքննություն նշանակել: Առավել մատչելի և տարածված արյան փորձաքննությունը չի կարող տալ հավաստի դրական արդյունք, բայց հավաստի բացասական կարող է: Այդ պատճառով որոշ դեպքերում դրա անցկացումը նպատակահարմար է: Պատասխանողի երեխա ունենալու հնարավորությունը հաստատելու գործում կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ նաև բժշկական փորձաքննությունը:

Գենետիկական փորձաքննությունը միակն է, որ օգնում է որոշել երեխայի այս կամ այն անձինը լինելու հանգամանքը:

Հայրության վիճարկումը Հայաստանում.

Հայրության վիճարկումը հատկապես բարդ է, քանի որ դժվար է բոլոր հանգամանքներն ապացուցել: Այնուամենայնիվ, այս դեպքում Ձեզ կօգնի փորձառու փաստաբանի խորհրդատվությունը:

Հայրության վիճարկումը, այն է` մերժել երեխայի հայրության ճանաչումը, ոչ դյուրին գործընթաց է: Հատկապես, եթե երեխան ծնվել է ամուսնությունից: Առավել ևս, որ Հայաստանի օրենսդրությունը չի ողջունում նման վեճերը:

Այսպիսով,  երկու տարբերակ  է  հնարավոր:

Առաջին իրավիճակը. երեխան ծնվել է ամուսնության ընթացքում, սակայն հայրը չի ցանկանում հոգ տանել նրան մասին, քանի որ իրեն կենսաբանական հայր չի համարում: Այդ դեպքում ստիպված է դիմել Հայաստանի համապատասխան դատարան: Նախապես հաշվի առնենք, որ զգայուն բնույթի գործերով ավելի լավ է անմիջապես դիմել փորձառու փաստաբանի` նա կօգնի ոչինչ չփչացնել:

Հայրը պարտավոր է դատարանին տրամադրել ապացույցներ,  որոնք վկայում են, որ`

• երեխայի ծնվելու և իբրև իր ազգական գրանցելու պահին չի իմացել, իրենց միջև արյունակցական կապի բացակայության մասին,

• երեխան իսկապես իր կենսաբանական հարազատը չէ:

Երկրորդ դեպքը. եթե երեխայի ծնողներն ամուսնացած չեն, հայրը միայն պետք է ապացույցներ տրամադրի, որը կհավաստի, որ երեխայի բեղմնավորման ենթադրյալ պահին ինքը երեխայի մոր հետ սիրային կապի մեջ չի եղել:

Ապացույցների հավաքումն իհարկե կարող է խնդրահարույց լինել. և շատ ժամանակ է անցել, և դիրքորոշումներն են բավական անհարատև: Իհարկե, գենետիկական փորձաքննությունը մեծ օգնություն կլիներ, բայց դրա արժեքը հաճախ գերազանցում է հայրության հերքման օգուտը:

Հարկ է հիշել, որ օրենքը որոշակի սահմանափակումներ է սահմանում հայրության վիճարկման համար: Այսպես` հայրության մերժման հայց կարելի է ներկայացնել միայն մինչ երեխայի չափահաս դառնալը: Չի կարելի հայրությունը վիճարկել , եթե երեխան մահացել է:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Հովիկ Ստուդիո" ՍՊԸ-ն ի դեմս հիմնադրի իր շնորհակալությունն է հայտնում "Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակին:  Աշխատանքը , որը դուք կատարել եք արժանի է բարձր գնահատականների: Ծառայությունները իրականացվել են որակով և ժամանակին, խնդրի իրական պատկերացմամբ:

Շատ շնորհակալ ենք! Հարկ եղած դեպքում կրկին կդիմենք Ձեզ, քանի որ մենք գոհ ենք ներկայիս արդյունքից:

Գեղարվեստական ղեկավար և հիմնադիր Իշխան Գասպարյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите