Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Ապահովագրության հարցերով փաստաբան

Փաստաբանական ծառայությունների շրջանակներում ապահովագրական հարցերով մատուցվում են ապահովագրական պայմանագրերի ուղեկցման և հաճախորդի շահերի պաշտպանության, դատական կարգով ապահովագրական հատուցման և այլ վճարների բռնագանձման իրավաբանական ծառայություններ:

• ավտոապահովագրություն (ավտոմեքենայի ապահովագրություն. ապահովագրության մասնակի վճարումներ, ուշացած վճարումներ, ապահովագրության և ապահովագրական հատուցման վճարի մերժում),

• բեռների ապահովագրություն,

• հիփոթեքային ապահովագրություն,

• տուրիստական (զբոսաշրջային) ուղևորությունների ապահովագրություն,

• իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց  գույքի, անշարժ գույքի ապահովագրություն, (հրդեհի և երրորդ անձանց պատճառած վնասի դեպքում վճարի մերժում),

• քաղաքացիների կյանքի և առողջության ապահովագրություն:

Ապահովագրական ընկերությունների հետ վեճերի դեպքում մատուցվող ծառայությունները.

• ապահովագրության հարցերով փաստաբանի գրավոր և բանավոր խորհրդատվություն,

• ապահովագրական ընկերությունների գործողությունների իրավական գնահատական,

• անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպման և փորձաքննության իրավաբանական ուղեկցում,

• հայցապահանջների (բողոքների) և այլ փաստաթղթերի կազմում,

• ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ բանակցություններին մասնակցություն,

• ապացույցների հավաքում,

• ընդհանուր և վարչական դատարանների բոլոր ատյաններում հաճախորդի շահերի ներկայացում,

• կատարողական վարույթի ուղեկցում:

Շատ դեպքերում ապահովագրողները հրաժարվում են փոխհատուցել ճանապարհա- տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասը հետևյալ պատճառներով.

• վնասը պատճառվել է  այլ ՃՏՊ հետևանքով, կամ այլ պատճառներով,

• վնասի բնույթը չի համապատասխանում ՃՏՊ հանգամանքներին,

• ՃՏՊ փաստի մասին ոչ ճիշտ ժամանակին  հայտնելու,

• ապահովագրական ընկերությունը պնդում է, ՃՏՊ չի եղել:

Առավել  բնորոշ  դեպքեր, երբ ապահովագրական ընկերությունը հրաժարվում  է ապահովագրա- կան հատուցում վճարել.

• ապահովագրական հատուցում վճարելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը տրամադրելուց ավելին քան մեկ ամիս է անցել, սակայն ապահովագրական ընկերությունը չի վճարում,

• ապահովագրական ընկերության աշխատակիցները հրաժարվում են վերցնել ապահովագրական հատուցման վճարի փաստաթղթերը,

• ապահովագրական ընկերությունը միտումնավոր իջեցնում է ապահովագրական վճարումների գումարը, կամ սխալ է  հաշվարկում ապահովագրական հատուցման արժեքը,

• ապահովագրողը պարտադրում է ապահովագրական հատուցման ենթակա վնասի գումարի մեկ այլ գնահատող ընկերության կատարած հաշվարկը:

Մեր ընկերությունն  առաջարկում է ապահովագրական ընկերությունների առաջ Ձեր շահերը  դատարաններում և իրավապահ մարմինններում ներկայացնելու  ծառայություններ:

Ուրախ ենք Ձեզ առաջարկել փաստաբանների ծառայություններ և ապահովագրական ընկերության հետ ուղեկցման վեճերի և դատական գործընթացների իրավաբանական ուղեկցում:

Ապահովագրող փաստաբանի ներգրավումը պայմանավորված է նեղ մասնագիտացման անհրաժեշտությամբ: Այդպիսի վեճերում Ձեզ առավել արդյունվետ կպաշտպանի միայն ապահովագրական համակարգում ավելի քան յոթ տարի աշխատանքային  փորձ ունեցող  և բոլոր նրբություններն  ըմբռնող մասնագետը:

Նույնիսկ իրավաբանական լավագույն ընկերություններն ապահովագրական համակարգում չեն կողմնորոշվում այնպես, ինչպես ապահովագրության գծով իրավաբանը, որովհետև հայաստանյան ապահովագրող  ընկերությունների հետ չունեն երկար տարիների աշխատանքային փորձ, չեն անցկացրել ԿԱՍԿՈ և ապահովագրության այլ տեսակի հարյուրավոր դատական գործընթացներ, ապահովագրական ընկերությունների հայցերից տասնյակ հաճախորդներ չեն պաշտպանել, ապահովագրության հազարավոր պայմանագրեր և կանոններ չեն վերլուծել:  

Մենք ապահովագրական ընկերությունների հետ վեճերում հաճախորդի շահերը պաշտպանող փաստաբանական առաջին ընկերությունն ենք: Մեր ծառայությունների շրջանակը չի սահմանափակվում դատարանում հաճախորդի շահերը ներկայացնելով: Մենք կօգնենք ապահովագրական ընկերության դեմ գրագետ բողոք կազմել վերահսկող մարմիններում (Հայաստանի Կենտրոնական Բանկ), ապահովագրության պայմանագրի վերլուծություն եւ աուդիտ կիրականացնենք, կուղեկցենք ստորագրումը և այն կվարենք գործունեության ամբողջ ժամանակահատվածում, հաճախորդի պահանջներին համապատասխան վճարունակ ապահովագրական ընկերություն կընտրենք:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" ընկերության իրավաբանները համապատասխան խորհրդատվություն են մատուցել և  կարճ ժամկետում պատրաստել են իրավական բոլոր տեսակի անհրաժեշտ փաստաթղթեր:   Նրանց  բարձր մակարդակի մասնագիտական գիտելիքների և պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ մեզ հաջողվել է լուծել բոլոր տեսակի իրավական  խնդիրները, ի օգուտ մեր ընկերության:

"Գարի Գրուպ" ՍՊԸ-ի հիմնադիր` Եղիշե Հարությունյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите