Կատարողական վարույթ
Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Կատարողական վարույթ

Քաղաքացիական գործի և տնտեսական գործընթացի եզրափակիչ  փուլը   համարվում  է դատարանների որոշումների հարկադիր կատարումը`  կատարողական վարույթը:

Մեր փաստաբանները  կատարողական վարույթի փուլում գտնվող  գործերի  իրավաբանական ուղեկցման  համար պահանջվող գիտելիքներ և գործնական փորձ ունեն:

Կատարողական վարույթի փուլում մատուցվող  իրավաբանական ծառայություններն են.

• կատարողական վարույթի հետ կապված հարցերով խորհրդատվություն,

• հարկադիր կատարողների գործողությունների իրավական գնահատական,

• կատարողական վարույթում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց շահերի ներկայացում,

• գույքի` կալանքից, ազատում, հեռացում և դուրս բերում (ցուցակից գույքի հեռացում),

• պետական կատարածուի գործողությունների (անգործության) բողոքարկում,

• կատարողական թերթը կատարմանը տրամադրելու բաց թողած ժամկետի վերականգնում ,

• դատական որոշումների կատարման հետաձգում և տարաժամկետում,

• կատարողական փաստաթղթերի տրամադրում կատարման համար

• կատարողական գործընթացի հսկողություն,

• պարտապանի, նրա գույքի և ակտիվների հետախուզություն,

• ծանոթություն կատարողական գործընթացի նյութերի հետ և դատարանի որոշման կատարման հեռանկարի գնահատում,

• կատարածուի գործողությունների ուղեկցում,

• անհրաժեշտ դիմումների, բողոքների, հարցումների, ուղեկցող  նամակների նախապատրաստում  և ներկայացում,

• պարտապանի գույքի իրացման ուղեկցում և մասնակցութուն,

• փաստաթղերի իրավաբանական ստուգում,

• կատարողական թերթերի, դատական կատարածուների վճիռների (որոշումների) ստացում,

• Հայաստանում օտարերկրյա դատարանների որոշումների ճանաչման և կատարման  հարցերով դատարան դիմելը,

• կատարողական գործընթացի կասեցում,

• բռնագանձվող միջոցների վճարման ապահովում և ուղեկցում,

• դատարանի որոշումների կամավոր կատարման հարցերով բանակցությունների վարում,

• դատական կատարածուների գործողություններով պատճառված վնասի բռնագանձում,

Օգնություն` կապված դատվճիռների կատարման հետ

Վերջապես, դատական վեճով որոշում է կայացվել, բայց Դուք դեռ չեք ստացել հասանելիք գույքը կամ գումարը, կամ պատասխանողը չի շտապում կատարել դատարանի պարտադրած գործողությունները: Ցավոք, ինչպես ցույց է տալիս բազմամյա փորձը դրական վճռի կայացման ուրախությունը հաճախ վաղաժամ է: Առանց դատավճռի պատշաճ կատարման, Ձեր ջանքերով դատարանի կողմից հայտարարված պահանջների կատարումը կարող է անօգուտ դառնալ: Վճռի կատարումից պատասխանողի խուսափումը, կատարողական դատավարական օրենսդրության անկատարությունը և դատական կատարածուների ոչ միշտ պատշաճ աշխատանքը կարող են սովորական մարդու համար անհաղթահարելի դառնալ: Մեր ընկերությունը ծառայություններ է մատուցում կապված դատական որոշումների կատարման արագացման և կատարողական գործընթացի դրության վերահսկման հետ:

Ինչպես հաճախ է լինում, շահած գործը ձեռնարկության ղեկավարության համար  միայն գլխացավանք է առաջացնում:

Մեր օրենսդրությունը և Երևանում գործող կատարողական վարույթը հեռու են կատարյալ լինելուց: Այդ պատճառով հաճախ դատական կատարածուների աշխատանքը իրենից ներկայացնում է պարտապանի բացակայության թղթային գրանցում: Կամ երևանյան կատարողական վարույթը տեղեկացնում է պարտքի գանձման անհնարինության մասին: Բոլոր դեպքերում պարտապանը հաղթող է դուրս գալիս:

Մեր փաստաբանը Երևանում դատավճիռների կատարման  իր օգնություն է  առաջարկում.

• պարտապանի գույքի պրոֆեսիոնալ փորձաքննություն,

• դատական կատարածուների ծառայության աշխատանքի հսկողություն,

• Երևանում կատարողական գործընթացի խորհրդատվություն,

• պետական պաշտոնյաների գործողությունների բողոքարկման փաստաթղթերի նախապատրաստում,

• դատական կատարածուների անգործության հետևանքով առաջացած վնասի բռնագանձում:

Խորհուրդ ենք տալիս դատական կատարածուների աշխատանքն անուշադրության չմատնել: Մանրակրկիտ հսկողությունը պետք է զուգակցել պարտապանի գտնելու սեփական ջանքերին: Երևանում կատարողական գործընթացին իրական օգնություն կլինի պարտապանի :Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" ընկերության իրավաբանները համապատասխան խորհրդատվություն են մատուցել և  կարճ ժամկետում պատրաստել են իրավական բոլոր տեսակի անհրաժեշտ փաստաթղթեր:   Նրանց  բարձր մակարդակի մասնագիտական գիտելիքների և պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ մեզ հաջողվել է լուծել բոլոր տեսակի իրավական  խնդիրները, ի օգուտ մեր ընկերության:

"Գարի Գրուպ" ՍՊԸ-ի հիմնադիր` Եղիշե Հարությունյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите