Մաքսային գործերով փաստաբան Հայաստանում
Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Մաքսային գործերով փաստաբան Հայաստանում

«Ձեր իրավախորհրդատու» փաստաբանական գրասենյակը տրամադրում է Հայաստանի մաքսային օրենսդրությունը խախտելու, մաքսային մարմինների կողմից տուգանքի պատժամիջոցները, վճարները չարաշահելու, բեռների բռնագրավման հարցերով մաքսային մարմինների հետ վեճերի առաջացման ժամանակ հաճախորդների իրավաբանական ուղեկցում:

Մաքսային  վեճերով  փաստաբանը մատուցում է հետևյալ  իրավաբանական ծառայություններն .

• վարչական և քրեական գործերով մաքսային վեճերի քննության ժամանակ դատարանում շահերի ներկայացում և պաշտպանություն,

• Հայաստանի մաքսային մարմինների անօրինական գործողությունների և  մաքսավճարային պահանջների դեմ բողոքարկում,

• մաքսատուրքերի և հարկերի վերադարձման հարցերի ուղղորդում և աջակցում,

• փաստաթղթերի (պայմանագրերի, առևտրայի և այլ փաստաթղթերի), իրավական փորձաքննություն,

• պայմանագրերի նախագծի, միջազգային պայմանագրերի մշակում և կազմում,

• մաքսային մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից կայացված ակտերի և գործողությունների օրինականության գնահատում,

• խորհրդատվություն Հայաստանում արժութային կարգավորման հարցերով,

• մաքսային վեճերի շրջանակներում տեղեկատվության, տվյալների և ապացույցների հավաքագրում,

• բռնագանձված կամ հավելյալ վճարված մաքսատուրքի հաշվանցում և վերադարձում,

• ապրանքի արտահանման, ներմուծման մաքսային ռիսկերի հայտնաբերում,

•մաքսային մարմիններում ապրանքների ձևակերպմանն անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում,

• Հայաստանում մաքսային միջնորդի ծառայության մատուցում, փոխադրողի և Երևանում ապրանքների պահում մաքսային պահեստում,

• թարգմանչական բյուրոյում փաստաթղթերի թարգմանություն:

Մաքսային  խնդիրների  արդյունավետ  լուծում.

Օգնության համար մեզ դիմելով կստանաք խնդիրները լուծելու որակյալ աջակցություն, կխնայեք նյարդերը, դրամը և ամենակարևորը ժամանակը:

Փաստաբանի ցուցաբերած իրավաբանական ծառայություններն ունեն հստակ արտահայտված վարչական, տնտեսական, քաղաքացիական, մաքսային իրավունքի մասնագիտացում, ինչը թույլ է տալիս իրավական արդյունքի հասնելու համար իրականացնել անհրաժեշտ ընթացակարգային քայլեր:

Մաքսային ձևակերպման ժամանակ (գրանցում Հայաստանի մաքսային սահմանին) բավական հաճախ կարելի է առնչվել մաքսային մարմինների կամայականությանը: Մաքսազերծմանը ոչ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պահանջում, մաքսատուրքի ավելացում, արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի կոդի փոփոխում: Սա ընդամենը  հնարավոր չարաշահումների մի մասն է միայն, որոնք խլում են  հաճախորդի թանկարժեք  ժամանակը, որը   նա կարող  էր  օգտագործել այլ խնդիրների լուծման համար, ինչպիսիք  են արտաքին տնտեսական պայմանագրով դրված խնդիրները:

Մաքսային ձևակերպումը (մաքսազերծման  համար  փաստաթղթերի նախապատրաստւմը), չի ենթադրում և ընդունում սիրողական մոտեցում:

«Ձեր իրավախորհրդատու» փաստաբանական գրասենյակի փաստաբանը կօգնի խուսափել մաքսատանն առնչվող իրավաբանական տարաձայնություններից, իսկ եթե անհրաժեշտ է առավելագույն ջանք կգործադրի դրանք հարթելու համար:

Փաստաբանը, առավելագույնը օպերատիվ և արդյունավետ Ձեզ կտրամադրի տնտեսական, վարչական և քաղաքացիական իրավունքի բնագավառում պրոֆեսիոնալ  խորհրդատվություն:

«Մաքսային փաստաբան » ծրագիրը.

«Մաքսային փաստաբան» ծրագիրը հաճախորդի արտաքին տնտեսական գործունեության ուղեկցման համար ներառում է առավել համապարփակ ծառայությունների շարք, մասնավորապես`

• արտաքին տնտեսական գործարքների իրավաբանական ուղեկցում,

• արտաքին տնտեսական գործարքների` գույք, հումք, ամբողջական առարկա ժամանակավոր ներմուծման, արտահանման զարգացման համար օրինական սխեմաների նախագծում,

• մաքսային, հարկային օրենսդրության խորհրդատվություն և Հայաստանում արտասահմանյան ընկերությունների ներկայացում,

• ներմուծվող, արտահանվող ապրանքների մաքսային ձևակերպմանն անհրաժեշտ փաստաթղթերի փորձաքննություն, այդ թվում արտաքին տնտեսական գործարքներին կապված ռիսկերի և հարկային հետևանքների գնահատում,

• մինչդատական վեճերի կարգավորման ժամանակ արտաքին տնտեսական գործարքների առարկաների իրավական աջակցություն,

• արտաքին տնտեսական վեճերի քննարկման ժամանակ հաճախորդի շահերի ներկայացում, այդ թվում ԱՊՀ երկրներում,

• մաքսային արժեքի գնահատման, ապրանքների դասակարգման, գրասենյակային աուդիտ, ակտերի, հարկային ծանուցումների հարցերով մաքսային մարմինների որոշումների բողոքարկում,

• դատական պաշտպանություն, այդ թվում գործերի վարում միջազգային առևտրային արբիտրաժային դատարանում Հայաստանի և Ռուսաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատին կից, նաև հատուկ և ընդհանուր իրավասության դատարաններում,

• մաքսատուրքերի ավելորդ վճարների վերադարձման աջակցություն,

• իրավական օգնություն այն անձանց, որոնք  լիազորված  են մասքային օրենքների խախտման դեպքերը   հայտնելու համար:

Ձեռնարկությանը կարող է հարմար լինել իրավաբանական ընկերության հետ բաժանորդների սպասարկման շրջանակներում համագործակցության նախագիծը(սխեման): Սա հնարավորություն է տալիս ամենամսյա փոքր վճարումների (ձեռնարկության մեկ աշխատակցի աշխատվարձին համարժեք) հաշվին Ձեր անձնակազմում փաստացի ունենալ իրավագիտության տարբեր ոլորտներում աշխատող փորձառու մասնագետներով համալրված իրավաբանական ստորաբաժանում: Այսպիսի փոխհարաբերությունները մեր հաճախորդներին հնարավորություն են տալիս զգալիորեն խնայել դրամական  միջոցները  և ստանալ առավելագույն իրավաբանական օգնություն:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակը ունի շատ փորձառու թիմ, որոնք մասնագիտացված են պարտքերի բռնագանձման, ֆինանսական աուդիտի, ստուգումների , վարչական և քաղաքացիական գործերով: Մեր ասոցիացիայի անունից  գոհունակություն եմ հայտնում  դատական պաշտպանության և խորհրդատվական հարցերով մեզ օգնություն ցուցաբերելու գործում: Մենք  խորհուրդ ենք տալիս "Ձեր իրավախորհրդատու" ընկերությանը բոլոր նրանց, ովքեր իրավունքի հետ կապված խնդիրներ ունեն:

"Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի" Նախագահ` Մելս Պետրոսյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите