Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Անշարժ գույքի գծով իրավաբան Հայաստանում

«Ձեր  իրավախորհրդատու»  փաստաբանական  գրասենյակը  Հայաստանում Ձեզ կտրամադրի  իրավաբանական  ծառայություններ   ինչպես անշարժ  գույքի հետ կապված  հարցերի, այնպես  էլ  դրանց  հետ  առնչվող  այլ  խնդիրների  վերաբերյալ:

Մեր մասնագետները տրամադրում են հետևյալ  իրավաբանական  ծառայությունները.
- փաստաբանի  բանավոր և գրավոր իրավաբանական խորհրդատվություն  անշարժ գույքի տարբեր  ուղղությունների  վերաբերյալ.
-  իրավական  փաստաթղթերի  նախագծերի  կազմում (պայմանագրեր, համաձայնագրեր)

-  դատական  փաստաթղթերի նախագծերի կազմում,  ինչպես  նաև  փաստաթղթերը  դատարան  ներկայացնել:

- դատական վեճեր կապված անշարժ  գույքի և անշարճ  գույքի  նկատմամբ  սեփականության  իրավունքի  ճանաչման վերաբերյալ:

- վեճեր  կապված  ընդհանուր    սեփականության  մասնաբաժինը  ավելացնելու  վերաբերյալ:

- անշարժ  գույքի, հողի  հետ  կապված  գործարքների  բողոքարկում, գործարքների  անվավերության ճանաչում,

- պայմանագրերի, համաձայնագրերի  իրավական  վերլուծություն և  փորձաքննություն:

- անշարժ  և  շարժական  գույքի  ժառանգության հետ  կապված  հարցերի  վերաբերյալ  իրավաբանական  աջակցություն:

- անշարժ  գույքի, հողամասերի բռնագանձման  դիմումի  ներկայացում:

- դատական կարգով  անշարժ  գույքի սեփականության  ճանաչում վերակառուցման և վերապլանա-   վորման  օրինականացում:

- անշարժ  գույքի  հետ  կապված  գործարքների իրավաբանական աջակցություն:

- վիճահարույց  անշարժ  գույքի վրա կալանքի և արգելքի  կիրառում:

- անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթերի  վերլուծություն, հավաքում  և նախապատրաստում:

- անշարժ գույքի  և  հողամասի տարածքի  օգտագործման  կարգի  որոշում:

- դատական կարգով  և կողմերի համաձայնությամբ  գույքի և  հողի բաժանման հետ  կապված  հարցեր:

Դիմելով  մեզ Դուք  կստանաք  մեր փաստաբանների  որակյալ  օգնությունը  անշարժ գույքի  հետ  կապված  ցանկացած  հարցերի  վերաբերյալ Հայաստանում:

Ապօրինի շինությունների  օրինականացումը Երևանում.

Փաստաբանը  ծառայություններ է  տրամադրում   անշարժ  գույքի, ապօրին  շինությունների, բնակարանների, շենքերի,  շինությունների վերակառուցման և  վերապլանավորման  օրինականացման,  ապօրինի  շինությունների և վերակառուցման  սեփականության իրավունքի  ճանաչման վերաբերյալ:

• դատարանի  կամ քաղաքապետարանի  միջոցով ապօրինի  շենք-շինությունների  օրինականացում:

• անշարժ  գույքի  նկատմամբ սեփականության իրավունքի  ճանաչում:

• ապօրինի  վերակառուցման  և վերապլանավորման  օրինականացում:

• ավարտված  շինարարական  օբյեկտների  շահագործման  ներդրում:

• անշարժ  գույքի նպատակային նշանակության փոփոխում և  անշարժ  գույքի  տեղափոխումը  բնակելի    ֆոնդից  ոչ բնակելի:

• փորձաքննության  անցկացում և տեխնիկական  եզրակացության  նախապատրաստում:

Անշարժ  գույքի հետ  կապված  հարցերի  լուծում.

Փաստաբանի  դերը  շատ  նման է  բժշկի դերին: Որքան  շուտ  դիմեք,  այնքան հաջողության հասնելու  շանսերը  ավելի  մեծ  են:  Եթե  դուք  հայտնվել  եք  անելանելի  վիճակում կամ էլ ցանկանում եք պարզապես  ապահովել  Ձեր  գործարքը կապված  անշարժ  գույքի  հետ, ապա ժամանակին տրամադրված  իրավաբանական  օգնությունը  կօգնի Ձեզ  կատարել  ճիշտ ընտրություն, խուսափել  սխալներից    և հաղթել:

Երևանում  բնակարանային  հարցերով  փաստաբանը  կուսումնասիրի  Ձեր խնդիրը, կպատասխանի  Ձեր  հարցերին, կտա  անհրաժեշտ  խորհուրդներ, անհրաժեշտության դեպքում կպաշտպանի  Ձեր  շահերը  դատարանում  կամ այլ  ատյաններում  և կօգնի հասնել հաջողության:

Մենք  բնակարանային և  այլ  անշարժ  գույքի հետ կապված  տարբեր  խնդիրների  լուծման  բազմամյա  փորձ  ունենք, այդ  թվում նաև`

- Դատարանի  միջոցով  ընտանիքի  անդամների և կողմնակի անձանց  բնակեցում և արտաբնակեցում:

- Ամուսնալուծության  դեպքում  ընդհանուր  գույքի  բաժանում: Մանրամասն  ամուսնալուծության գործընթացի մասին:

- Խախտված  սեփականության իրավունքի  և  բնակության վայրի  վերականգնում:

- Դատական կարգով բնակարանի օգտագործման արգելքների  հեռացում:

- Իրավաբանական օգնություն անշարժ  գույքի  հետ  կապված գործարքների  վերաբերյալ: Այս  մասին     ավելի մանրամասն:

- Դատական կարգով անշարժ  գույքի  սեփականության  իրավունքի ճանաչում:

- Տան կամ բնակարանի հետ  կապված ժառանգության  խնդիրների  իրավաբանական լուծում: Մանրամասն ժառանգության մասին:

- Տան  կամ  բնակարանի բաժանում մասնաբաժիններով  կամ բնամթերքով: Անձնական հաշիվների  բաժին:

- Ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող  անշարժ  գույքից   մասնաբաժնի  առանձնացում:

- Վեճեր` ցմահ  պահման պայմանագրերի  և կտակի վերաբերյալ:

- Հանրակացարանների  և  ծառայողական բնակարանների  հետ կապված խնդիրներ:

- Բանկերի հետ դատական  վեճեր  վարկավորված  անշարժ  գույքի  վերաբերյալ.  Այս  մասին ավելի մանրամասն.

- Հրդեհի  հետևանքով  կամ  ջրով  լցված բնակարանների կամ ոչ բնակելի  տարածքների  վնասի  փոխհատուցում:

- Երևանում բնակարանի  վարձակալության հետ  կապված խնդիրներ:

 -  Բնակարանի  սեփականաշնորհում: Դատարանի  միջոցով ապօրինի  սեփականաշնորհման  չեղյալ հայտարարում, աջակցություն  սեփականաշնորհման  գործընթացում, սեփականաշնորհման մասնակցության իրավունքի պաշտպանություն:

- Առք  ու վաճառքի, նվիրատվության, բնակարանի  փոխանակման, ցմահ պահման, վարկի և  գրավի պայմանագրերի  անվավեր (չեղյալ) ճանաչելը:

- Կանխավճարի  վերադարձման  հետ  կապված  խնդիրների  լուծում անշարժ  գույքի   առք  ու վաճառքից հրաժարվելու  դեպքում:

- Հարցեր կապված կոմունալ բնակտնտեսության  հետ, արտադատական և դատական խնդրի  լուծում:Այս  մասին ավելի  մանրամասն:

- Երևանում ընտանիքի անդամների  գրանցման հետ  կապված  խնդիրներ:

- Բնակարանային  վեճեր հարևանների  և ընտանիքի  անդամների  միջև:

- Ինչպես  նաև  Երևանում  բնակավայրի  հետ  կապված այլ  հարցերի և  անշարժ  գույքի հետ կապված  խնդիրների  լուծում:

Ձեր  խնդիրների  լուծման  համար  փաստաբանը  տրամադրում է հետևյալ  ծառայությունները:

- Դատարանում հաճախորդի  շահերի պաշտպանում, փաստաբանի  մասնակցությունը դատական   գործընթացին:

- Պրոֆեսիոնալ  իրավաբանական  խորհրդատվություն:

- Դատական որոշումների  բողոքարկում:

- Դատարանի  հայցադիմումների, բողոքների, պահանջների  և  այլ փաստաթղթերի  կազմում:

- Այլ  իրավաբանական  ծառայություններ:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" ընկերության իրավաբանները համապատասխան խորհրդատվություն են մատուցել և  կարճ ժամկետում պատրաստել են իրավական բոլոր տեսակի անհրաժեշտ փաստաթղթեր:   Նրանց  բարձր մակարդակի մասնագիտական գիտելիքների և պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ մեզ հաջողվել է լուծել բոլոր տեսակի իրավական  խնդիրները, ի օգուտ մեր ընկերության:

"Գարի Գրուպ" ՍՊԸ-ի հիմնադիր` Եղիշե Հարությունյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите