Հայաստանում հեղինակային իրավունքների պաշտպանությունը
Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Հայաստանում հեղինակային իրավունքների պաշտպանությունը

Մեր փաստաբաններն ու իրավաբանները երկար տարիների փորձ ունեն մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության ոլորտում: Մտավոր սեփականությունն օրենքով ամրագրված մտավոր գործունեության արդյունքի բացառիկ իրավունք է: Ընկերության մասնագետները (փաստաբանները, իրավաբանները, արտոնագրված հավատարմատարները), աջակցություն են ցուցաբերում մտավոր սեփականություն հանդիսացող առարկաների գնահատմանը, ուղեկցմանը, իրավահարաբերությունների ապահովմանը:

Փաստաբաններն ու մասնագետները հեղինակային իրավունքի ոլորտում մատուցում են հետևյալ ծառայությունները .

• մտավոր սեփականության պաշտպանության խորհրդատվություն,

• հեղինակային և հարակից իրավունքների իրավաբանական պաշտպանություն,

• մտավոր սեփականության առարկայի նկատմամբ իրավունքների ճանաչում և վերականգնում, ապրանքանիշի նկատմամբ մտավոր սեփականության իրավունքի ճանաչում,

• դոմենային անվան իրավունքի իրավաբանական վեճեր,

• արտոնագրային, ապրանքանշանների, առևտրային նշանակության և ֆիրմային անվանման վեճեր,

• մտավոր սեփականության առարկայի ստեղծման և օգտագործման պայմանագրերից ծագող վեճեր,

• մաքսային ռեգիստրում մտավոր սեփականության գրանցում,

• մտավոր սեփականության օբեկտների նկատմամբ  իրավունքի գրանցում,

• մտավոր սեփականության իրավունքի օբեկտների օգտագործման, լիցենզիոն պայմանագրերի կնքման իրավաբանական ուղեկցում,

• դատարանում մտավոր սեփականության իրավունքի ներկայացում և պաշտպանություն,

• դիմումների, հայցապահանջների, բողոքների կազմում. վեճերի նախադատական կարգավորում,

• խախտումներով տրված հեղինակային իրավունքի օբեկտների, պաշտպանիչ փաստաթղթերի վիճարկում,

• հեղինակային իրավունքի առարկայի չարտոնված օգտագործման ոլորտում ընդհարումների նախադատական կարգավորում,

• հեղինակային իրավունքի օբեկտների նկատմանբ փորձագետի եզրակացության մշակում,

• հեղինակային իրավունքի օբեկտի գնահատում,

• հեղինակային իրավունքի օբեկտի ժառանգության ուղեկցում,

• արդյունաբերական սեփականության արտադրանքի և օբեկտի հեղինակության հաստատում,

• մտավոր սեփականության իրավունքի խախտման ապացույցների հավաքում,

• մտավոր սեփականության օբյեկտի նկատմամբ իրավունքների գրանցման գործընթացի ուղեկցում:

Մտավոր գործունեության արդյունք են հանդիսանում մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտները.

• ֆիրմային անվանումը,

• ապրանքանիշը (ապրանքների և ծառայությունների նշանը),

• ապրանքի ծագման վայրի անվանումը.

• առևտրային նշանակությունը,

• առևտրային գաղտնիքը,

• գյուտը, օգտակար մոդելը.

• արդյունաբերական նմուշը,

• գիտության, գրականության և արվեստի ստեղծագործությունները,

• ձայնագրվածքները,

• համակարգչային ծրագրերը,

• տվյալների բազաները,

• նորարարություններ և շատ ավելին:

Մենք առաջարկում համալիր լուծումներ  մտավոր սեփականության ոլորտում:

Հեղինակային իրավունքը  Հայաստանում

Հեղինակային իրավունքը մտավոր սեփականության իրավունքի ինստիտուտներից է: Դրանով են կարգավորվում գիտության, գրականության և արվեստի (հեղինակային իրավունք) ստեղծագործությունների ստեղծումից և օգտագործումից առաջացող հարաբերությունները` ձայնագրվածքների, կատարումների, բեմադրումների, եթերային և կաբելային հաղորդման փոխանցումների (հարակից իրավունքներ):

Մենք առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

• փաստաբանի խորհրդատվություն,

• վնասի հատուցում, ներառյալ բաց թողած օգուտը,

• իրավունքները խախտող կամ խախտման վտանգ առաջացնող գործողությունների դադարեցում, այն է` կեղծ արտադրանքի վաճառքի արգելք և այլն,

• մինչ իրավունքների խախտումը եղած դրության վերականգնում, այն է օրինակ`կեղծ օրինակների ոչնչացում, Ձեր ստեղծագործության օգտագործման ժամանակ անվան նշում (եթե օրինակ` Ձեր ստեղծագործությունը տպագրել են ամսագրում կամ կատալոգում, բայց չեն նշել Ձեր անունը),

• իրավունքի ճանաչում, այն է Ձեզ ` իբրև ստեղծագործության հեղինակ, հրապարակավ ճանաչում,

• փաստաթղթերի փաթեթների, հայցադիմումների,  բողոքների, հայտերի կազմում, ցանկացած իրավապահ ատյանների համար:

• ծանոթանալ փաստաթղթերին, հայցադիմում նախապատրաստել և ներկայացնել դատարան,

• դատական նիստում փաստաբանի անմիջական մասնակցություն,

• հաշտության համաձայնագրերի նախապատրաստում և դատարանում դրանց հաստատում,

•անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել օրինական ուժի մեջ չմտած դատարանի վճռի բողոքարկմանը,

• կատարողական վարույթում փաստաբանի մասնակցությունը:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակը ունի շատ փորձառու թիմ, որոնք մասնագիտացված են պարտքերի բռնագանձման, ֆինանսական աուդիտի, ստուգումների , վարչական և քաղաքացիական գործերով: Մեր ասոցիացիայի անունից  գոհունակություն եմ հայտնում  դատական պաշտպանության և խորհրդատվական հարցերով մեզ օգնություն ցուցաբերելու գործում: Մենք  խորհուրդ ենք տալիս "Ձեր իրավախորհրդատու" ընկերությանը բոլոր նրանց, ովքեր իրավունքի հետ կապված խնդիրներ ունեն:

"Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի" Նախագահ` Մելս Պետրոսյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите